Rabobank Rotterdam

Waarom is Rabobank Rotterdam participant van de Green Business Club Rotterdam Alexander?
Vanuit de coöperatieve thema’s is het stimuleren van ondernemerschap en duurzaamheid (verduurzamen en circulaire economie) belangrijk om dit gezamenlijk op te pakken. Echt samen, want samen bereik je meer! Als aanjager van duurzame projecten wil Rabobank Rotterdam als dichtbij en betrokken bank meedoen, meedenken, verbinden en participeren. ‘Growing a better world together’ is onze missie die ook lokaal in Rotterdam Alexander tot bloei kan komen.

Wat doet het bedrijf al op het gebied van duurzaamheid en welke wens is er nog?
Naast het financieren van duurzaamheidsprojecten, van zowel zakelijk vastgoed als in de particuliere woningmarkt, is Rabobank ook aanjager voor het oprichten van (energie)coöperaties. Met elkaar duurzaamheidsprojecten opstarten om CO2 reductie tegen te gaan, circulariteit te bevorderen en VVE’s te helpen verduurzamen (80% in Rotterdam is hoogbouw met een VVE) zijn voorbeelden van een actief betrokken rol van Rabobank Rotterdam. Zo is Rabobank ook aangesloten bij de Roadmap Next Economy waarbij de energietransitie één van de belangrijke thema’s zijn om concreet met elkaar projecten op te starten die ten goede komen een klimaat, duurzaamheid en energieopwekking. Het opzetten van Energiecoöperaties draagt bij aan het lokaal opwekken van energie.

Hoe kan de Green Business Club Rotterdam Alexander hierbij helpen?
Door samen de handen in één te slaan om verduurzaming aan te jagen in concrete projecten is de Green Business Club Rotterdam Alexander een perfecte partner om als initiator partijen te verbinden in concrete projecten die bijdragen aan het bevorderen van duurzaamheid. Ook het samenbrengen van CEO’s is een van de kerntaken van de GBC RA om kennis, netwerk en betrokkenheid vanuit diverse thema’s te bevorderen en om samen Rotterdam Alexander mooier, beter en toekomstbestendig te maken.

Wat is je persoonlijke betrokkenheid bij de Green Business Club Rotterdam Alexander?
Als mede oprichter en bestuurslid (penningmeester) is het geweldig om de start te maken met een initiatief die echt waarde toevoegt waarbij het maatschappelijk belang voorop staat: aanjagen van duurzaamheidsprojecten. Ik hoop vanuit kennis en netwerk een bijdrage te leveren aan het succes van de Green Business Club Rotterdam Alexander. Mijn wens is om de ambitie ‘Meest duurzame techzône van Nederland” in samenwerking met alle participanten tot een succes te maken. Hierbij is de koppeling tussen bedrijfsleven en onderwijs essentieel om het erfgoed van de toekomst duurzaam te maken, vaardigheden bij jongeren/studenten te stimuleren op het gebied van circulaire economie en duurzaamheid. Verantwoordelijkheid ligt bij de huidige generatie die de toekomstige generatie moet helpen.