NN Vastgoed Management

Waarom is jouw bedrijf participant van Green Business Club Rotterdam Alexander?
Ons bedrijf is al 20 jaar gevestigd in Rotterdam Alexander. Wij zetten ons in om van Alexander een nog prettiger en ook duurzamere werkomgeving te maken. Eén van de redenen waarom wij vanaf het prille begin, bestuurlijk betrokken zijn bij GBC Rotterdam Alexander.

Wat doet het bedrijf al op het gebied van duurzaamheid en welke wens is er nog?
Wij huisvesten in Rotterdam Alexander en omgeving vele ondernemers en bewoners. Daarbij proberen wij gebruik te maken van de ruimte die er is om de huisvesting duurzamer te maken. Energielabels hebben in de vastgoedmarkt nooit een hoog aanzien gehad, maar zorgen er per saldo wel voor dat er aandacht is voor verduurzaming. Toch winst.

In navolging op bovenstaande vraag: hoe kan Green Business Club Rotterdam Alexander hierbij helpen?
Vooral door te kijken waar het interessant kan zijn, om gezamenlijk op te trekken. De ene keer is dat om aandacht voor het gebied te krijgen bij de overheid. Een andere keer is het heel concreet samen werken aan slimme energie / afval / vervoersoplossingen.

Wat is je persoonlijke betrokkenheid bij Green Business Club Rotterdam Alexander?
Behalve een warm hart bij de doelstellingen van GBC Rotterdam Alexander, stoppen wij veel energie in bestuurlijke ondersteuning van GBC.