N-Toren

Waarom is N-toren participant van de Green Business Club Rotterdam Alexander?
Wij dragen graag bij aan een fijne en duurzame werkomgeving.

Wat doet het bedrijf al op het gebied van duurzaamheid en welke wens is er nog?
We komen zo vaak mogelijk op de fiets, werken het liefst met mensen uit de omgeving. Doen het licht uit als we naar huis gaan. Maar al met al nog veel te weinig om echt goed bezig te zijn.

In navolging op bovenstaande vraag: hoe kan de Green Business Club Rotterdam Alexander hierbij helpen?
Door het vergroten van bewustwording, het creëren van draagvlak en een groen alternatief bieden.

Wat is je persoonlijke betrokkenheid bij de Green Business Club Rotterdam Alexander? 
Ik zit namens N-toren in het bestuur van GBC Rotterdam Alexander.