Equans

Wij zijn Equans, internationaal marktleider in technische dienstverlening. Wereldwijd zetten 74.000 medewerkers zich dagelijks in om onze klanten te voorzien van meest innovatieve en duurzame technische oplossingen. Ons doel is klanten te helpen bij de drie grote transities van nu: de energietransitie, de industriële transitie en de digitale transitie. Onze naam zegt het al: Equans (EQUation en ANSwers) biedt antwoord op de complexe uitdagingen waar onze klanten voor staan. Zij kunnen daarbij rekenen en vertrouwen op onze expertise in technische dienstverlening.

Waarom is Equans participant van Green Business Club Rotterdam Alexander?
Techniek is onmisbaar bij het realiseren van duurzame oplossingen voor mens en milieu. Equans kan en wil hier graag aan bijdragen. Met 6500 medewerkers in Nederland heeft Equans alle kennis en kunde in huis om deze duurzame technische oplossingen te ontwikkelen, te realiseren en te onderhouden. Daarnaast dragen we ook bij aan de maatschappij door de overheid en charitatieve instellingen bij te staan. Uiteraard nemen we onze eigen verantwoordelijkheid als het gaat om veiligheid, welzijn en milieubewustheid van onze medewerkers. Ook verkleinen we waar mogelijk onze eigen negatieve impact op het milieu door scherp te zijn op afval en eigen mobiliteit. Equans kan dit niet alleen waarmaken. Wij geloven in de kracht van samenwerking in de regio, met onze medewerkers, klanten, leveranciers, andere organisaties en overheden. Zo komen we tot een wereld waarin minder energie wordt gebruikt en verspild. Samen zijn we zo in staat om daadwerkelijk een verandering te bewerkstelligen.

Wat doet het bedrijf al op het gebied van duurzaamheid en welke wens is er nog?
Equans ontwikkelt en implementeert slimme, duurzame oplossingen op het snijvlak van technologie, energie en digitalisering. Bijvoorbeeld op het gebied van energiebesparing, duurzame energie-opwek, technische optimalisatie van installaties en systemen en duurzaam beheer en onderhoud daarvan. Wij helpen bedrijven, overheden en consumenten zo snel en kostenefficiënt de stap naar een 100% duurzame energiehuishouding te maken. En dat moet ook als we de wereld leefbaar willen houden voor volgende generaties. Wij werken voor alle branches in Nederland, zoals healthcare, food & beverage, finance, vastgoed, duurzame energienetten en onderwijs, en bieden totale trajecten: van advies, engineering, projectmanagement en installatie tot beheer en onderhoud, optimalisatie en exploitatie.

In navolging op bovenstaande vraag: hoe kan de Green Business Club Rotterdam Alexander hierbij helpen?
Green Business Club Rotterdam Alexander biedt ons nog meer mogelijkheden om samen met andere partijen concreet met verduurzaming en energiebesparing bezig te zijn. Wij delen onze technische kennis en expertise, maar wij leren ook van de best practices van andere partijen.

Wat is je persoonlijke betrokkenheid bij de Green Business Club Rotterdam Alexander?
Green Business Club Rotterdam Alexander brengt partijen bij elkaar die enthousiast en ambitieus zijn op het gebied van duurzaamheid, net als wij.