2023/09/16 geplaatst in Mobiliteit

Mobility Week: heroverweeg duurzamere alternatieven

Van 16 – 22 septemeber is het Mobility Week! En dat betekent dat we onze mobiliteit heroverwegen en streven naar duurzamere alternatieven. Door voor schonere vervoersoplossingen te kiezen houden we onze steden groener en leefbaarder.

Zelfs de kleine dingen kunnen een grote impact maken. Stap de fiets op naar je werk in plaats van je te auto gebruiken. Mobility week daagt ons uit om nieuwe wijze van mobiliteit uit te proberen. Het is een kans om onze ecologische voetafdruk te verkleinen en onze steden te transformeren in gezondere, meer leefbare gemeenschappen.

Rapportageverplichting personenmobiliteit
Ook zal vanaf 1 januari 2024 de Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit ingaan. Als jouw organisatie meer dan 100 werknemers heeft ben je verplicht te rapporteren over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van uw medewerkers. Als Green Business Club Rotterdam Alexander willen wij handvaten bieden en organiseren we een kennissessie op 2 oktober van 10:00 – 11:00.

Tijdens deze kennissessie zal Elske van de Fliert van Zuid Holland Bereikbaar dieper ingaan op wat deze rapportageverplichting precies inhoudt en welke kansen er liggen op gebied van duurzame mobiliteit.

Aanmelden
Meld je aan voor de kennissessie door contact op te nemen met carola@greenbusinessclub.nl of floor@greenbusinessclub.nl