2023/05/09 geplaatst in Algemeen, Energie

In gesprek met Wiert Jan de Raaf van Eneco over duurzaamheid

Eneco is participant van Green Business Club (GBC) Rotterdam Alexander, waarbij Wiert Jan de Raaf onder andere heeft gewerkt aan de ‘Routekaart CO2-neutraal gebied’. Wij gingen met hem in gesprek over wat duurzaamheid voor hem betekent, Eneco en de vervolgstappen op verduurzamen.

Wat is jouw persoonlijke definitie van duurzaamheid?
Voor mij gaat duurzaamheid over zorgvuldig met je leefomgeving omgaan, zorgen dat er geen dingen achterblijven waar anderen nu of later last van hebben. Voor mij heeft duurzaamheid ook een hele belangrijke relatie met klimaat. Klimaatverandering is één van de belangrijkste onderwerpen van dit moment. Als ik over duurzaamheid nadenk, zit voor mij persoonlijk de grootste ambitie in het zorgen dat we de strijd tegen klimaatverandering winnen. Nu kan je klimaatverandering al niet meer terugdraaien, maar we kunnen het nog zeker wel beperken.

Kan je mij vertellen over jouw werkzaamheden binnen Eneco?
Als manager van een team, regiomanagers en partnermanagers ben ik bezig met het onderhouden van de relaties met onze belangrijkste stakeholders en grootste klanten. Enerzijds  zorgen wij dat Eneco een goede positie in de regio heeft en dat we regionaal mooie duurzame projecten kunnen doen. Anderzijds helpen wij grote relaties van Eneco om verder te verduurzamen. Eneco heeft op dat vlak veel te bieden want wij zijn een bedrijf met een hele duurzame missie en zitten midden in de energietransitie. Dat is voor mij de reden om voor Eneco te werken. Eneco heeft als missie “Duurzame energie van iedereen” en wij willen zorgen dat wij al in 2035 klimaatneutraal zijn en daarbij willen wij onze klanten ook helpen.

Wat zijn de voornaamste activiteiten die bijdragen aan een klimaatneutraal Eneco in 2035?
Het belangrijkste deel van de ambitie om klimaatneutraal te zijn in 2035 zit in de emissies van de producten die Eneco verkoopt. 90% van de uitstoot van Eneco is afkomstig van het gas dat wordt verkocht aan klanten. Dat zijn onze zogenaamde scope 3 emissies.  Dit kan je veranderen door de klanten op een andere manier van warmte te voorzien, door hen bijvoorbeeld aan te sluiten op warmtenetten of via warmtepompen te verwarmen. Daarnaast willen we de partijen waarmee wij samenwerken helpen om van het gas af te gaan, door  te elektrificeren. Bij de industrie kan je zo met elektrodeboilers werken en dat scheelt veel CO2 emissies. De elektrische stroom die gebruikt wordt, kan je duurzaam opwekken (wind, zon). Dus het elektrificeren en van het gas afhelpen bij klanten & meer opwekken van duurzame energie, dat zijn belangrijke ingrediënten om in 2032 klimaatneutraal te zijn. Ook heeft Eneco afgelopen najaar bekend gemaakt geen gas meer te verkopen aan klanten die alleen maar gas afnemen zonder afspraken te maken over verduurzaming. En grijze stroom verkopen we niet meer, ook niet aan zakelijke klanten.

Wat zijn de volgende stappen op gebied van verduurzaming binnen Eneco?
Dus bij de volgende stappen denken wij dat groene waterstof heel belangrijk gaat worden als energiedrager van de toekomst. Ook walstroom bij de scheepvaart wordt steeds belangrijker. Als de zeeschepen aanleggen moeten de motoren in 2030 uit als ze eenmaal aan wal liggen. Ze krijgen dan een kabel die ze inpluggen op het schip en zo ligt het schip aan de “walstroom”. Het is een stuk schoner, want je hebt dan geen uitstoot van stikstof, zwavel, fijn stof  en CO2  meer. Daarnaast moet je ook zorgen dat je minder energie verbruikt als je wilt verduurzamen. Gebouwen en huizen goed isoleren, zorgen dat de verlichting energiezuinig is en elektrische mobiliteit stimuleren, zijn allemaal ingrediënten die nodig zijn op het gebied van verduurzaming. Ook staan er op de Eneco website allerlei besparing tips en wordt een energiecoach ingezet voor kleinere bedrijven. Deze energiecoach gaat langs de bedrijfspanden om te kijken wat er kan worden gedaan om verder te verduurzamen.

Wat is volgens jou de meerwaarde van een Green Business Club?
“Eneco is een buurtbewoner van Rotterdam Alexander en het is een ‘no brainer’ om niet aangesloten te zijn. Green Business Club Rotterdam Alexander zich onder andere in voor een groene, leefbare omgeving en partijen slaan hierbij de handen ineen om dat te verwezenlijken. Wij vinden het belangrijk om daar aan mee te doen. Het is een enthousiaste club van participanten en het is best wel uniek hoe deze groep mensen, ondanks dat sommige participanten zelfs concurrenten zijn, goed samenwerken. We hebben hele open discussies en dat is ook nodig als je iets wil bereiken is het gebied, dan moet je samenwerken. Het is heel tof dat het allemaal partijen zijn die open discussies voeren waarbij het gezamenlijke belang boven het eigen belang staat.”

Wat brengt Eneco als participant van Green Business Rotterdam Alexander?
Het lidmaatschap van Eneco wordt ingedeeld op twee punten; het leefbaarheidsdeel en het energiedeel. Bij het leefbaarheidsdeel wordt actie ondernomen op gebied van bijvoorbeeld mobiliteit, vergroening en circulair inkopen. Ik ben zelf voorzitter van de projectgroep Energie. Met deze projectgroep hebben we een routekaart opgesteld richting een CO2-neutraal Rotterdam Alexander in 2030. Nu zijn we nu bezig met het opstellen van een uitvoeringsagenda om dit doel te bereiken.