2022/10/25 geplaatst in Algemeen

In gesprek met Frank Amesz, Regio Directeur Zuid-Holland EQUANS over de energietransitie

EQUANS is participant van Green Business Club (GBC) Rotterdam Alexander, nauw betrokken bij de werkgroep Energie en bij het opleveren van de ‘Routekaart Energieneutraal gebied’. Frank Amesz is Regio Directeur Zuid-Holland bij EQUANS en wij gingen met hem in gesprek over duurzaamheid in de technische dienstverlening binnen zijn expertise rondom onder andere de energietransitie en het belang van kennis delen.

Wat is uw persoonlijke definitie van een duurzaamheid?
“Verduurzaming is het reageren op de vraagstukken rondom efficiënter omgaan met de beschikbare middelen, die we nu hebben in combinatie met het onderzoeken waar nieuwe kansen liggen. Daarmee helpen wij klanten in het maken van de duurzame transitie. Persoonlijk spreekt duurzaamheid mij het meest aan op gebied van energie en circulariteit. Zeker op gebied van circulariteit valt er nog een grote slag te slaan. Hoe kunnen we afstappen van de huidige ‘wegwerpmaatschappij’ en collectief de focus leggen op hergebruik en herbestemming. Dat begint bij de mens zelf. Als gemiddelde Nederlander ben ik geen voorloper, maar wel steeds bewuster van afval scheiden, hergebruik van producten, zonnepanelen en noem maar op.”

Kunt u mij vertellen over uw werkzaamheden bij EQUANS?
“Bij EQUANS zorgen wij voor optimalisatie van contracten en projecten, daar spendeer ik dagelijks dan ook tijd aan. Klantencontact over huidige dienstverlening, maar ook het onderzoeken waar additionele vragen of wensen van klanten liggen, is waar ik mij mee bezig houd. Kortom, nieuwe manieren vinden om klanten beter van dienst te zijn en onze dienstverlening uit te breiden. Ook ben ik altijd op zoek naar nieuwe projecten en nieuwe klanten en vestig ik aandacht op het behoud en de instroom van personeel. Technisch personeel is schaars, dus het werven van goede krachten kost tijd. We zien tegenwoordig dat zeker het vinden van jong personeel een uitdaging is, gezien er weinig voor de techniek kant gekozen wordt wat onwijs zonde is.”

Van welke activiteiten binnen uw werkzaamheden krijgt u de meeste energie?
“De meeste energie krijg ik van het klantcontact en het begeleiden in de ontwikkeling van medewerkers. Enerzijds dus met klanten in gesprek gaan over vraagstukken die zij hebben waar EQUANS een rol kan spelen in het meedenken van oplossingen. Anderzijds geeft het voldoening om me bezig te houden met het intern ontwikkelen van mensen die een stapje hogerop willen komen. Het is leuk om te coachen en te helpen met specificeren van vervolgopleidingen of het mobiliseren naar een andere afdeling of specialisme, zodat iedereen op zijn of haar ideale plek terecht komt binnen het bedrijf.”

Welke rol speelt duurzaamheid binnen EQUANS?
“Wij willen een leidende rol hebben in de energietransitie. Onze missie en visie staan in het teken van verduurzamen en welke rol wij daarin kunnen spelen. Vooral het helpen van klanten in hun duurzame vraagstukken is waar wij onze impact nog verder willen vergroten. Onder duurzaamheid valt het ecologische aspect rondom CO2 uitstoot, maar een groot gedeelte van duurzaamheid binnen EQUANS is ook het sociale aspect. Het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt bijvoorbeeld en het duurzaam inzetbaar houden van werknemers. Dit zijn ook duurzame maatstaven waar wij veel waarde aan hechten.”

Worden er interne duurzaamheid challenges georganiseerd door EQUANS?
“Binnen EQUANS zijn er speciale afdelingen die zich richten op propositieontwikkeling voor duurzame concepten die we ook in de markt zetten. Er zijn teams toegewijd aan het verzinnen van slimme nieuwe tools die we in kunnen zetten om techniek te verduurzamen. Dit kan gaan over over slimme software ontwikkeling, keuringsmethodieken, maar ook worden medewerkers van andere afdelingen uitgedaagd door middel van de ‘Innovatie board’. Hierin kunnen medewerkers hun eigen proposities inbrengen die onze board beoordeeld op marktgerelateerde kans rijkheid. Wanneer de verwachting is dat een propositie onderdeel kan worden van onze markt, wordt de medewerker wiens idee de propositie was, ondersteunt in technische expertise en in het opstellen van een businessplan en bijbehorend budget.”

Wat is de volgende stap op gebied van verduurzaming binnen EQUANS?
“We hebben veel expertise in het opwekken van energie. Nu staan we op het punt om door te ontwikkelen in het opslaan van duurzaam opgewekte energie. Dit gaat dan om grootschalige collectieve opslagmogelijkheden. Simpelweg omdat het individueel opslaan te complex is, zien wij mogelijkheden in collectieve energieopslag en de daarbij betrokken gebiedsontwikkeling. Voor nu richten wij ons op bedrijventerreinen, maar voor woningen en wijken zien we in de toekomst ook mogelijkheden. Het is een puzzel waarin dagelijks nieuwe stukjes gelegd worden in het onderzoeken, organiseren en uitvinden van mogelijkheden.”

Wat is volgens u de meerwaarde van een Green Business Club?
“De meerwaarde van GBC is om samen te werken met andere bedrijven en te leren van elkaars kennis en kunde. Voor mij is het belangrijk om kennis te blijven delen om zo samen verder te komen. Wat GBC Rotterdam Alexander zo waardevol maakt is dat in het gebied veel technische bedrijven zitten. We spreken dezelfde taal, zijn op de hoogte van ontwikkelingen en hebben zo als collectief beschikking over ontzettend veel kennis. De samenwerking tussen alle partijen in dezelfde industrie zorgt voor mooie resultaten, zoals tot nu toe bewezen met onder andere het opleveren van de ‘Routekaart Energieneutraal gebied’. Dit is gelijk een voorbeeld waar ik trots op ben. Met de werkgroep Energie hebben we als collectief, ondanks de corona tijd, een blauwdruk ontwikkeld die ook voor andere GBC’s en zakelijke districten gebruikt kan worden. Dit soort resultaten die voortkomen uit samenwerkingen, is wat GBC Rotterdam Alexander sterk maakt.”

Wat brengt EQUANS als participant van Green Business Rotterdam Alexander?
“Met name voor de werkgroep Energie brengen wij bij GBC Rotterdam Alexander kennis en expertise in. Daarnaast is EQUANS in Den Haag en Zuidas actief en zitten we in het bestuur van de overkoepelende organisatie GBC Nederland. Dat maakt dat veel EQUANS collega’s in andere GBC’s zitten wat het delen van kennis ook tussen de verschillende clubs makkelijk maakt.”