2022/05/16 geplaatst in Algemeen

Michel Kuipers, Company Owner van o.a. NN Vastgoedmanagement: “GBC laat zien wat samenwerking kan brengen.”

Michel Kuipers, Company Owner van NN Vastgoedmanagement, Ntoren en Dutch Business Offices is algemeen bestuurslid van Green Business Club (GBC) Rotterdam Alexander en met NN Vastgoedmanagement aangesloten als participant. Wij gingen in gesprek met hem over duurzaamheid, NN Vastgoedmanagement, zijn rol als algemeen bestuurslid en het participantschap.

Wat is uw persoonlijke definitie van duurzaamheid?
Onder duurzaamheid versta ik alles wat we met elkaar kunnen doen om de wereld leefbaar te houden. Een gezond evenwicht op aarde tussen wat we gebruiken, verbruiken en de aarde ons levert, zodat met alle mensen die er nog gaan komen dezelfde standaarden kunnen genieten als dat wij doen. Dit geldt ook voor onze lotgenoten hier op aarde, de dieren en planten. Het waarborgen van de leefbaarheid voor komende generaties, is voor mij duurzaamheid.

Wat voor werkzaamheden verricht u binnen de NN Vastgoedmanagement?
NN Vastgoedmanagement is een dienstverlenende organisatie welke vastgoedprojecten beheert van beleggers in vastgoed. We verzorgen alles, van huurcontracten, technisch onderhoud, administratie tot facilitaire zaken. Ntoren is een bedrijfsonderdeel dat 7 jaar geleden ontstaan is met als doel om de levensduur van vastgoed te verlengen. Hierbij richten we ons op grote kantoorgebouwen die niet meer in de oorspronkelijke vorm verhuurd worden, maar vaak met aanpassingen nog goed geschikt zijn voor meerdere kleinere ondernemingen. Om dit succesvol te realiseren zorgt Ntoren ervoor dat de indeling geschikt wordt gemaakt en wordt de receptie, de koffie en het internet bijvoorbeeld gefaciliteerd. Uiteindelijk biedt dat de ondernemer een instap-klaar kantoor en heeft de eigenaar van het vastgoed een vaste huurstroom behouden. En hoe langer je iets gebruikt, hoe minder afval toch?

Als eigenaar van NN Vastgoed en van Ntoren, neem ik de rol als meewerkend voorman. Het is leuk om aan medewerkers over te brengen wat je voor ogen hebt en zo betrokken te blijven bij de dienstverleningen. De complexiteit van vastgoedbeheer komt doordat je met veel verschillende partijen, omstandigheden en regelgevingen te maken hebt. Het begeleiden en op weg helpen van nieuwe werknemers is een taak die ik met veel plezier op me neem.

Welke rol speelt duurzaamheid binnen NN Vastgoedmanagement?
Duurzaamheid speelt op meerde niveaus een rol binnen NN Vastgoed. Om te beginnen is ons Ntoren concept gebaseerd op het herbestemmen van grote kantoren om sloop en nieuwe bouw uit te stellen of zelfs te voorkomen. Door de panden geschikt te maken voor nieuwe partijen, heb je al een hoop ecologische winst behaald. Ook door gebruik te maken van recyclebare of gerecyclede kantoor inrichtingsartikelen en intelligente technische oplossingen, verkleinen wij onze afdruk op het milieu. Wij leren hiervan voor onze opdrachtgevers in het vastgoedbeheer. Ook daar zie je duurzaamheid een steeds breder draagvlak krijgen, deels afgedwongen door de overheid. Bijvoorbeeld door de energielabel C die volgend jaar voor alle kantoren moet gelden of de energielabels die meetellen in de huurwoningwaardering.

Kunt u mij vertellen over uw rol als algemeen bestuurslid van GBC Rotterdam Alexander?
Drie jaar geleden hebben Marco en Willem mij benaderd om aan te sluiten bij GBC Rotterdam Alexander die toen in oprichting was. De thema’s duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen spreken mij aan, zeker in combinatie met lokale samenwerkingen. Het actief opzoeken van samenwerkingen brengt je in staat om meer teweeg te brengen dan dat je alleen zou kunnen doen. Je kan zo veel van elkaar leren en door dingen samen op te pakken wordt het vinden van efficiëntere mogelijkheden vele malen realistischer. Met GBC hebben we hier een fantastische rol in en geven we een mooie invulling aan de belanghebbende partijen. Ook al heeft iedereen zijn eigen agenda, met GBC komen we toch altijd wat tegen waar iedereen achterstaat in ons gezamenlijke doel om een leefbare toekomst achter te laten.

Van welke activiteiten binnen uw werkzaamheden krijgt u de meeste energie?
Ik krijg energie wanneer mijn team een slimmere en creatievere uitvoering geeft aan de complexe aspecten in het vak, die ik ze als begeleider vaak in eerste instantie aangeleerd heb. Ook geniet ik ervan als projecten lopen zoals ik van tevoren bedacht had dat ze zouden gaan lopen. Het geeft me een goed gevoel als we met onze werkzaamheden en projecten onze klanten tevreden kunnen stellen, of dit dan op het gebied van duurzaamheid is of iets anders in het vakgebied.

En als we ons even blindstaren bij het zoeken naar oplossingen, dan is er altijd nog onze kantoorhond Roxy. Een vaste waarde in het team, die zorgt voor vermakelijke beeldschermpauzes.

Wat is volgens u de meerwaarde van Green Business Club en waarom zijn jullie als NN Vastgoedmanagement aangesloten?
Door met meerdere partijen in een gebied gezamenlijk op te trekken kom je tot betere en slimmere oplossingen, en wellicht ook tot leukere. GBC faciliteert hierin alle aspecten om tot een groenere wereld te komen door zelf impact te realiseren. Wat een samenwerking kan brengen, is wat GBC laat zien. We krijgen steeds meer mogelijkheden en energie van de groter wordende groep participanten. Zelf voel ik de behoefte om energie te steken in het laten inzien van de noodzaak rondom verduurzaming. Duurzaamheid moet echt hoger op de agenda komen; de belangen zijn voor iedereen. Marktpartijen gebruiken het begrip duurzaamheid soms als marketingtool en USP. Dit doe ik niet, wat misschien een gemiste kans is, maar juist daarin zie ik aansluiting bij GBC. Wij proberen wel echt impact te maken richting een toekomst bestendig Rotterdam Alexander.