2022/02/06 geplaatst in Algemeen

Willem Groenendijk, Business Development Manager Rabobank: “Er moet collectief ingezet worden op toekomstbestendigheid.”

Green Business Club Rotterdam Alexander (GBC RA) is opgericht in 2018. Iemand die bij de oprichting betrokken was, is Willem Groenendijk (Business Development Manager Rabobank en penningmeester GBC RA). Wij gingen in gesprek met hem over zijn werkzaamheden bij Rabobank, de oprichting van GBC RA en de meerwaarde van deze club, zijn kijk op verduurzaming en tot slot de volgende stap voor GBC RA.

Wat is uw persoonlijke definitie van duurzaamheid?
“Dat is heel simpel, en een beetje cliché, maar de aarde beter achterlaten dan dat we hem gekregen hebben is voor mij de betekenis van duurzaamheid. Met name het voorzichtig omgaan met de grondstoffen die we hebben, speelt hierin een grote rol. Aan de andere kant is voor mij de definitie in letterlijke zin, lange termijn. Lange termijn bouwen aan een betere wereld.”

Wat voor werkzaamheden verricht u binnen de Rabobank?
“Tot juli vorig jaar, werkte ik in de rol van rayondirecteur en daarna ben ik gedetacheerd naar de kring Zuid-Holland, waar ik op dit moment werkzaam ben als business development manager coöperatief bankieren. Ik houd me bezig met het schrijven van een investeringsagenda waarbij het voornamelijk gaat om de verduurzamingsopgave die wij hebben in Zuid-Holland.

Het mooie van Rabobank is dat het een missie gedreven organisatie is. Onze missie is ‘Growing a Better World Together’ en zit het hele duurzaamheid vraagstuk hierin verweven. Het onderdeel ‘Growing’, zit in de economische, duurzame en sociale groei maar heeft ook een link naar de agrarische wortels. Van origine zijn we een agrarische bank. ‘A Better World’ heeft relatie tot hoe laten we de wereld beter achter dan dat we hem gekregen hebben. En ‘Together’ zit in het coöperatieve, in het samen. Hieruit kan ook de vertaalslag gemaakt worden naar het feit dat winst geen doel is, maar een middel. De winst die wij maken, wordt teruggegeven aan de maatschappij door het delen van kennis, netwerk en uiteindelijk ook op financieel gebied.

Vanuit mijn rol als business developer kijk ik aan de ene kant naar de verdien modellen van de toekomst, maar ook naar de concretisering van de inzet van ons maatschappelijk dividend. Zo proberen wij daadwerkelijk deze wereld mooier en beter achter te laten.”

Kunt u mij vertellen over de oprichting van GBC RA?
“In 2017 trad ik aan als rayondirecteur in Rotterdam, waar ik verantwoordelijk was voor Capelle aan den IJssel en Rotterdam-Oost. In de eerste voorstelronde met de toenmalig directeur van de gebiedscommissie, was mijn eerste vraag wie ik moest spreken om het thema duurzaamheid breder in te zetten. Hij verwees me door naar Marco Bunk, die ik toevallig al eens voorbij had zie komen op de golfbaan een aantal jaar terug. In een brainstormsessie over het verenigen van de ondernemers in het gebied, kwam ook het thema duurzaamheid aan bod. Daar is uiteindelijk in 2018 de oprichting van GBC Rotterdam Alexander uit voortgekomen. Als oprichter werd mij ook gevraagd om in het bestuur te treden, en werkzaam zijnde bij Rabobank, werd ik de penningmeester.”

Van welke activiteiten binnen uw werkzaamheden krijgt u de meeste energie?
“Waar ik echt energie van krijg, zijn de werkgroepen en de themagroepen waar je met elkaar de stappen zet vanuit intrinsieke motivatie. Daarmee denk je ook niet alleen aan persoonlijke belangen, maar juist meer over de algemene impact. Hoe kunnen wij als gebruiker van de aarde en van dit gebied, als collectief werken aan een groenere toekomst. Dat maakt GBC ook zo leuk, het enthousiasme van participanten om impact te verwezenlijken.”

Wat is volgens u de meerwaarde van Green Business Club en waarom zijn jullie als Rabobank aangesloten?
“Ik denk dat het heel belangrijk is om verduurzaming als collectief te activeren. Een quote waar ik moet denken is ‘alleen ga je sneller, maar samen kom je verder’. Dit geldt ook voor een GBC waarbij je gebruik maakt van elkaars kennis en kunde. Het is heel nuttig om binnen bedrijventerreinen te weten waar de buren zich mee bezig houden en de praktijk heeft ook al laten zien wat een mooie deals er onderling tot stand komen.
Dit sluit zo mooi aan ook op wat Rabobank belangrijk vindt, het opzetten van communities en de projecten binnen thema’s als energietransitie, verlevendiging en circulariteit. Er moet collectief ingezet worden op toekomstbestendigheid, GBC is hiervoor de perfecte verbinding.”

Wat is de volgende stap voor GBC RA?
“Ik denk dat de volgende stap voor GBC RA moet zijn om nog meer concrete projecten te realiseren en hierin nog meer ondernemers mee te nemen. De vraag moet niet zijn of ondernemers mee gaan doen, maar wanneer ze deel gaan nemen aan de duurzame transitie. Hoe beter je verenigd bent, hoe meer slagkracht je hebt richting de provincie en de gemeente. Het uiteindelijke doel: het meest duurzame business district van Rotterdam, maar het liefst van Nederland worden. Zonder ambitie, geen toekomst.”