2021/12/14 geplaatst in Afval

Resultaat gebiedsscan afvalstromen leidt tot concrete samenwerking participanten

Op 6 december kwamen de participanten van Green Business Club (GBC) Rotterdam Alexander bijeen om de resultaten van de gebiedsscan afvalstromen te bespreken. Een energieke sessie waarin de participanten met elkaar hebben afgesproken de mogelijkheden te onderzoeken om zo veel mogelijk samen te werken in het verminderen van restafval, lokale verwerking van afval in grotere maten te integreren in de eigen bedrijfsvoering en meer circulair in te kopen.

Afvaldata
Van negen organisaties, waaronder Coca Cola, Politie en Eneco, is afvaldata opgehaald en vergeleken. Daarnaast zijn er individuele gesprekken gevoerd om inzicht te krijgen in kansen en uitdagingen. De uitkomsten zijn divers: koploper Eneco doet het met 21% restafval en een eigen composteermachine hartstikke goed, bij een aantal andere participanten staat het afvalbeleid nog in de kinderschoenen. Het uitwisselen van kennis en best practices biedt kansen en mogelijkheden.

Collectieve doelstellingen
Naar voorbeeld van GBC Beatrixkwartier, overwegen participanten van GBC Rotterdam Alexander het stellen van individuele en eventueel collectieve doelstellingen met betrekking tot percentage restafval. Daarnaast is er de wens in te zetten op lokale en hoogwaardige verwerking. Hiervoor ligt samenwerking met GroenCollect voor de hand. Participant Sodexo heeft onlangs met succes een pilot afgerond met GroenCollect waarbij de focus voornamelijk lag op afvalstromen vanuit het bedrijfsrestaurant. Sodexo scheidt hierbij van het totale GFT afval drie aparte stromen: sinaasappelschillen, koffiedroes en overig afval. Deze stromen krijgen allemaal een eindbestemming als grondstof voor nieuwe producten. Met een minimale operationele impact, wordt een mooie bijdrage geleverd aan circulariteit.

Daarnaast heeft het verminderen van plastic ook de aandacht: Zo kan naar het voorbeeld van GBC Zuidas worden gewerkt aan het opzetten van een pilot met YoYo.BootsReuse die herbruikbare take-away verpakkingen inclusief de implementatie van een retoursysteem introduceerde.

Kortom: een waardevolle sessie waarbij de participanten hebben uitgesproken collectief toe te willen werken naar een integrale aanpak bij het verminderen van afval waarbij hoogwaardige en lokale verwerking centraal staat.

Op naar een afvalvrij centrumgebied Rotterdam Alexander!

Meer informatie
Meer weten over de gebiedsscan? Neem contact op met Carola Kalishoek, programmamanager GBC Rotterdam Alexander via carola@greenbusinessclub.nl