2021/11/22 geplaatst in Algemeen, Mobiliteit

Duurzame tour met Klimaatwethouder Arno Bonte

Op 12 november organiseerde Green Business Club (GBC) Rotterdam Alexander een duurzame tour langs verschillende participanten in het centrumgebied. Wethouder Arno Bonte bezocht samen met deelnemende participanten de verschillende locaties en werd bijgepraat over onze lopende projecten rondom Zero Waste & Circulair, Energie en Mobiliteit.

‘Better Tomorrow plan’
We startten de tour in het nieuwe hoofdkantoor van participant Sodexo. Daar werden de genodigden hartelijk ontvangen door Marloes van der Have en Jochem Thomas die een toelichting gaven op het Sodexo “Better Tomorrow plan”. Vanuit dit plan werd ingezoomd op de inzet van data en technologie, zoals het WasteWatch programma waarmee op korte termijn 50% vermindering mogelijk is op voedselverspilling. Ook werd de samenwerking met GroenCollect, die is ontstaan uit het GBC Rotterdam Alexander project Zero Waste & Circulair, gepresenteerd. Deze samenwerking is een aanloop naar collectieve samenwerking waarbij reststromen lokaal en hoogwaardig worden verwerkt.

Routekaart collectieve aanpak energieneutraal
Na deze inspirerende presentatie was het podium voor Wiert-Jan de Raaf van Eneco, tevens voorzitter van de projectgroep Energie. Hij presenteerde de Routekaart Collectieve aanpak energieneutraal centrumgebied Rotterdam Alexander. De projectgroep Energie, bestaande uit Eneco, Uniper, EQUANS Nederland, Rabobank, Royal HaskoningDHV en Croonwolter&dros, brengt de nul-situatie in kaart d.m.v. een energiescan van het zakelijk/commercieel gebied Rotterdam Alexander om vervolgens de routekaart en de energievisie op te stellen. Het uiteindelijke doel is het opleveren van een blauwdruk, inclusief geleerde lessen. Wethouder Arno Bonte was razend enthousiast over dit initiatief en ziet uit naar zowel het resultaat van de blauwdruk routekaart als naar de concrete uitwerking van de kansrijke energieprojecten.

Projectgroep Mobiliteit
De tour werd afgesloten op de locatie van Politiedienstencentrum Rotterdam. Bastiaan Rodenburg gaf een update over het thema ‘Mobiliteit’. Politiedienstencentrum en andere participanten werken met De Verkeersonderneming aan een nulmeting en vervolgplannen. Bastiaan lichtte tijdens de presentatie toe wat de Politie doet en hoe zij de ambities vanuit de projectgroep Mobiliteit vertalen naar hun eigen mobiliteitsbeleid. De Politie heeft inmiddels mooie successen geboekt, waarbij de fiets voorop staat met inmiddels een aandeel van 20%.
De projectgroep Mobiliteit werkt ondertussen aan interne mobiliteitsvraagstukken, zoals het benutten van deelmobiliteit, oplossen van de parkeerproblematiek en het verduurzamen van woon-werkverkeer. Mobiliteitsvraagstukken waar het gebied Alexanderknoop zich uitstekend voor leent om concreet op te pakken met de projectgroep.

Samenwerking in projecten
Naast de toelichting van deze waardevolle projecten werd door de participanten ook de waardering uitgesproken voor het concept van GBC Rotterdam Alexander. Door samenwerking in projecten, ontstaan ook individuele samenwerkingen:
– Coca-Cola die samen met Eneco de fabriek in Dongen gaat verduurzamen
– Sodexo en GroenCollect, waarbij GroenCollect mogelijk ook weer klanten van Sodexo gaat bedienen,
– De Verkeersonderneming die met o.a. de Politie samenwerkt aan mobiliteitsbeleid

Wij hopen hiermee een waardevolle basis te hebben gelegd voor een jaarlijks terugkerende duurzame tour door het centrumgebied Rotterdam Alexander waarin we de updates van concrete en kansrijke projecten presenteren.

Op naar de meest duurzame techzone en commercieel zakendistrict van Nederland!

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de projecten of over de participatiemogelijkheden? Neem gerust contact op met programmamanager Carola Kalishoek via carola@greenbusinessclub.nl.