Gepost door Green Business Club - Rotterdam Centrum
2021/10/27 geplaatst in Mobiliteit

Intentieverklaring Klimaatakkoord Duurzame Mobiliteit Rotterdam ondertekend!

Op 25 oktober hebben de eerste 23 bedrijven de Intentieverklaring Klimaatakkoord Duurzame Mobiliteit Rotterdam ondertekend. De Gemeente Rotterdam en de Verkeersonderneming zijn een initiatief gestart om zoveel mogelijk bedrijven aan zich te verbinden die de klimaattransitie voor duurzame mobiliteit onderschrijven en de CO2 uitstoot bij woon-werkverkeer en zakelijke reizen willen verminderen. 

De intentieverklaring Klimaatakkoord Duurzame Mobiliteit Rotterdam
Met het ondertekenen van deze intentieverklaring, spreken de bedrijven uit om zich in te gaan zetten voor en te committeren aan:

  • Een CO2 -uitstoot reductie van 50% van het werk-gerelateerde personenverkeer in 2030 ten opzichte van 2016;
  • Het uitstoot vrij maken van de resterende autovloot (personenauto’s);
  • Het (laten) uitvoeren en bepalen van de nulmeting voor de CO2-uitstoot van de personenmobiliteit van hun bedrijf in 2016;
  • Het opstellen van een plan van aanpak met maatregelen en mijlpalen gericht op het halen van de reductiedoelstelling;
  • Het communiceren over de aanpak van hun bedrijf;
  • Het jaarlijks monitoren van de voortgang.

Drie Green Business Clubs werken samen
Green Business Club (GBC) Waterweg, Rotterdam Alexander en Rotterdam Centrum onderschrijven deze doelstellingen en hebben zich daarom als communicatiepartner aan dit initiatief verbonden. Bij de ondertekening waren Dolf Bierhuizen, programmamanager GBC Waterweg, Marco Bunk, bestuursvoorzitter GBC Rotterdam Alexander en Robin Koorevaar, bestuursvoorzitter GBC Rotterdam Centrum aanwezig.

Robin: “Alleen door samenwerking kunnen we versnellen om de CO2 uitstoot te verminderen en de regio te verduurzamen. Daarom mooi om te zien dat alle drie de Green Business Clubs zich hieraan verbinden en verwachten dan ook dat veel van onze participanten gaan ondertekenen.”

Marco: “Als impactorganisatie leveren wij graag een bijdrage aan deze gebiedsbrede aanpak door het waardevolle netwerk van de drie Green Business Clubs te betrekken in de transitie naar duurzame mobiliteit waarmee wij hopen dit onderwerp praktisch te maken – niet praten maar vooral doen!”

Dolf: “Deze duurzame mobiliteit aanpak zorgt ervoor dat zowel de grote werkgevers gaan meedoen en dat ook de bereikbaarheid van bedrijventerreinen in zo’n alliantie kan worden aangepakt. Dit gaat resulteren in projecten en activiteiten waar alle bedrijven en ondernemers op die bedrijventerreinen, zoals Spaanse Polder en s-Gravenlandse polder, direct baat bij hebben. Samenwerking over de gemeentegrenzen heen gaat hier direct zijn nut bewijzen en de participanten van alle Green Business Clubs in de regio gaan hierin zeker hun rol oppakken.