2021/05/10 geplaatst in Mobiliteit

Werk in uitvoering gebiedsbrede aanpak Mobiliteit

Participanten in het centrumgebied Rotterdam Alexander bereiden zich alvast voor op de toestroom van medewerkers naar kantoor en de eerste stappen zijn inmiddels gezet!

Vorige week maakte de participanten tijdens de online bijeenkomst van de projectgroep Mobiliteit concrete afspraken over de gebiedsbrede aanpak van mobiliteit. Deelnemers aan deze projectgroep zijn onder andere NS, Politie, Coca-Cola, Eneco, Royal HaskoningDHV en Sodexo.

Naast de collectieve afspraken wordt door de participanten ook intern gewerkt aan een flexibel mobiliteitsbeleid. Om na de zomer de toestroom van medewerkers naar kantoor goed te managen wordt aan de hand van een actieplan ingezet op de onderdelen ‘fietsstimulering’ & ‘vermijden en spreiden van reisbewegingen naar kantoor over de dag/week’.

E-bike try-out
Om het fietsen te stimuleren wordt in samenwerking met de Verkeersonderneming een E-bike try-out opgezet. Vanaf september kunnen medewerkers die naar kantoor moeten komen, een aantal weken kosteloos gebruik maken van een fietsprobeerpool. Op deze manier kunnen medewerkers de voordelen van een E-bike zelf ervaren.

Vanuit eerder georganiseerde E-bike try-outs blijkt dat onderstaande de meest genoemde voordelen zijn:

  • Dat medewerkers zich energieker en fitter voelen.
  • De meeste medewerkers met de fiets sneller op het werk zijn dan met OV.
  • Ze minder in de file staan.
  • Het milieu wordt minder belast.

Werkgeversaanpak spreiding reisbewegingen
Daarnaast wordt er collectief toegewerkt naar een goede spreiding van de werktijden en vervoersmiddelen over de week/dag. Participanten zullen naar aanleiding van de handreiking werkgeversaanpak hierin met elkaar samenwerken.

Hoewel bij veel werkgevers thuiswerken de norm blijft, wordt voor een deel van de medewerkers die wel reist gekozen voor rustige tijden, dus vooral buiten de spits. Om snel en eenvoudig inzicht te krijgen in het reizigersgedrag op de treinstations heeft onze participant NS een handig dashboard ontwikkeld waarmee je kunt zien hoeveel mensen het betreffende station dagelijks betreden, hoeveel mensen daar overstappen en hoe men van en naar het station komt.

Daarnaast worden vervoersmiddelen afgewisseld bij grotere afstanden: OV, (elektrische) fiets of (deel)auto. Door samen te werken in de werkgeversaanpak mobiliteit zal dit zeker leiden tot een betere bereikbaarheid van het centrumgebied Rotterdam Alexander, minder files of vertragingen en schonere lucht.

Wilt u meer weten of meedenken binnen het thema mobiliteit? Neem dan gerust contact op met de programmamanager Carola Kalishoek via carola@greenbusinessclub.nl