2021/02/15 geplaatst in Energie, Mobiliteit

Jantine Zwinkels, Associate Director Hubs & Leisure Royal HaskoningDHV: “Ik geloof in een gebiedsgerichte aanpak.”

Jantine Zwinkels is werkzaam als Associate Director Hubs & Leisure bij Royal HaskoningDHV, één van de bedrijven die participant is van Green Business Club (GBC) Rotterdam Alexander. Ook is zij actief bezig in de politiek en tevens verkiesbaar tijdens de komende Kamerverkiezingen namens het CDA. Wij gingen in gesprek met haar over duurzaamheid, haar werkzaamheden, Royal HaskoningDHV, GBC Rotterdam Alexander en de toekomst.

Wat betekent duurzaamheid voor jou persoonlijk?
“In werkopzicht betekent duurzaamheid voor mij dat je kijkt naar hoe je projecten toekomstbestendiger kan maken, hoe je investeringen kan doen voor de lange termijn en belemmeringen weet weg te nemen en transities kunt versnellen. Vanuit persoonlijk opzicht is het meer de intrinsieke motivatie, de drijfveer om te werken aan een betere wereld, om iets toe te voegen aan de maatschappij, waar in breed opzicht van geprofiteerd kan worden en waar toekomstige generaties wat aan hebben.”

Wat voor werkzaamheden verricht je bij Royal HaskoningDHV?
“Sinds afgelopen mei ben ik leidinggevende in de groep Hubs & Leisure. Dat is een groep die zich bezighoudt met het ontwerp, realisatie en verbetering van OV-knooppunten, mobiliteitshubs en stationsomgevingen. Voor klanten als Schiphol, Prorail, NS en gemeenten. We doen als bedrijf ook veel projecten op het gebied van de energietransitie, circulariteit, klimaatadaptatie en duurzame mobiliteit, zoals bij de gemeente Rotterdam. Dat zijn projecten waar ik de afgelopen 7,5 jaar aan heb gewerkt en met plezier nog steeds doe.”

Wat doet Royal HaskoningDHV op het gebied van duurzaamheid?
“We bedienen onze klanten op het gebied van duurzaamheid door hen te adviseren, kennis te delen en ook met elkaar de kopgroep te vormen. Die ontwikkeling jagen we aan. Op het gebied van kennisdelen hebben we intern allerlei netwerken opgebouwd om de verschillende disciplines die bij energietransitie komen kijken, met elkaar te verbinden. Zo kunnen we onze klanten integraal helpen en onze krachten te bundelen. Zie voor meer informatie onze website: royalhaskoningdhv.com/energietransitie.

Daarnaast willen we ook in onze eigen bedrijfsvoering de juiste dingen doen, het goede voorbeeld geven en laten zien dat dingen ook kunnen in de praktijk. Ons hoofdkantoor in Amersfoort hebben we gerenoveerd; dat is er onder andere in energieopzicht sterk op vooruitgegaan. Ons kantoor in Amsterdam is circulair gebouwd. Allerlei innovaties zijn toegepast. En nu maken we plannen voor ons kantoor in Delft.

We kijken verder dan onze betaalde opdrachten en projecten. We participeren ook in samenwerkingsverbanden en platforms die er zijn met andere partijen. Dat doen we met Rijkswaterstaat en lokale initiatieven, zoals Green Business Club. Op die manier willen we een open samenwerking in aangaan en willen we ook niet alles voor onszelf houden.”

Wat krijgt bij jullie de komende tijd de focus?
“We werken aan de kant van de overheid én de markt. Hierdoor hebben we zicht op allerlei ontwikkelingen en begrijpen we beter hoe het één effect heeft op het ander. We werken bijvoorbeeld mee aan projecten die over waterstof en CO2-opslag gaan. Als je kijkt naar de zware industrie en de energie-infrastructuur, dat zijn grote private investeringen. Daarbij denken we kritisch mee over welke rol is weggelegd voor welke partij. Vanuit de beleidskant adviseren we overheden over wat goede, haalbare ambities zijn. Een voorbeeld hiervan is onze betrokkenheid bij de Regionale Energie Strategie Rotterdam – Den Haag, zowel als het gaat om duurzame elektriciteit, als warmte.” 

Hoe worden werknemers begeleid in het algemeen en op het gebied van duurzaamheid?
“We hebben introductieprogramma’s en het Young Professional Programma waarin collega’s worden getraind in hun vaardigheden en interne bewustwording. Ook zijn er programma’s over duurzaamheid met bijvoorbeeld ‘the four questions’. Hierin komen onze vier vragen aan bod, die gaan over de maatschappelijke toevoegde waarde, toekomstbestendigheid, zuinig omgaan met energie en grondstoffen en het betrekken van stakeholders. Verder bieden we veel trainingen aan. We hebben een niet-hiërarchische cultuur. Het is een platte organisatie waar we gericht zijn op inhoudelijk de beste oplossing en kennis en betere inzichten te krijgen op het gebied van duurzaamheid. Alle lagen communiceren laagdrempelig met elkaar.”

Jullie zijn actief betrokken bij projecten energie en mobiliteit, wat is jullie rol daarin en hoe leveren jullie daar een bijdrage aan?
“We doen allereerst mee in de twee werkgroepen. We vinden dat leuk om te doen, interessant om te horen wat er speelt bij andere participanten en partijen. We doen ook in opdracht van de gemeente Rotterdam een aantal projecten. Zelf hou ik mij bezig met elektrisch taxivervoer en herinrichting van het station Alexander om de standplaats aan te passen. Vanuit de gemeente wordt ook gewerkt aan de realisatie van een snellader in het gebied.
Onze rol is dus deelname aan overleggen, soms vanuit een opdracht, maar ook vaak op vrijwillige basis We zijn bereid om mee te denken en doen als er verschillende initiatieven op ons pad komen.”

Jullie zijn partner van GBC Rotterdam Alexander, wat is volgens jullie de meerwaarde van een Green Business Club?
“Wat ik leuk vind aan Green Business Club is dat je vanuit een andere invalshoek in contact komt met andere organisaties. Daarnaast geloof ik in een gebiedsgerichte benadering; niet altijd vanuit een vast thema of gemeente, maar dat er gekeken wordt naar de eigenheid en karakter van een gebied en welk maatwerk is er nodig voor dat gebied. Een Green Business Club speelt daarin een trekkersrol, om die karakteristieken te matchen met de oplossing die we kiezen in een gebied.”

Wat kunnen jullie brengen als participant van Green Business Club Rotterdam Alexander?
“We brengen allereerst ons enthousiasme en bereidheid tot samenwerking. Ik ben van mening dat die gebiedsgerichte aanpak voor veel opgaven een uitkomst biedt én dat er op die manier ook weer nieuwe verbindingen ontstaan. Door samen op te trekken met ‘de buren’ en gezamenlijke initiatieven te ondernemen, wordt het concreet. Je ziet resultaat van je werk en dat motiveert enorm om weer een volgend project met elkaar op te pakken.”

Jantine Zwinkels RoyalHaskoningDHV