2021/02/15 geplaatst in Afval, Circulair

Eerste stappen Zero Waste & Circulair vastgesteld na brainstorm

Na de geslaagde kick-off meeting eind vorig jaar van de projectgroep Zero Waste & Circulair van Green Business Club (GBC) Rotterdam Alexander, heeft de projectgroep een start gemaakt om collectief aan de slag te gaan met dit thema. Onlangs kwam de projectgroep bijeen om met elkaar te brainstormen over de vele kansen en mogelijkheden die er liggen in het centrumgebied Rotterdam Alexander.

Tijdens deze energieke online bijeenkomst werd door participant TAUW ingezoomd op het onderwerp afvalminimalisatie. Eén van de speerpunten bij afvalminimalisatie is de ketens kleiner te maken. TAUW heeft een waardevol model ontwikkeld waarmee afval verminderen eenvoudig inzichtelijk kan worden gemaakt. Eind 2020 hebben wij bij de provincie Zuid Holland een subsidie aanvraag ingediend om in samenwerking met TAUW een afvalanalyse uit te voeren voor het centrumgebied Prins Alexander. In deze analyse worden de verschillende afvalstromen in kaart gebracht. TAUW zal aan de hand van deze analyse aanbevelingen geven over hoe het afvalmanagement verduurzamen kan worden en waar kansen en verbeterpunten liggen.

Daarnaast gaf Willem Groenendijk van de Rabobank een update over de pilot Waste Up die onlangs van start is gegaan. Een waardevol pilot die bedrijven snel op weg helpt naar een restafvalvrij bedrijf.

Vervolgens werd door Nina van den Berg van GBC Zuidas een interessante brainstormsessie in gang gezet. Hierbij werd gebruik gemaakt van een aantal waardevolle praktijkvoorbeelden uit het project Zero Waste ZuidasNina bracht tevens de Circulair Inkopen Accelerator onder de aandacht. Copper8PHI Factory en GBC Nederland hebben onlangs de krachten gebundeld met een nieuwe online leermethode die alle waardevolle kennis over duurzamer en circulair inkopen voor iedere professional op de eigen werkplek toegankelijk maakt. Participanten van lokale Green Business Clubs krijgen de unieke kans om exclusief deel te nemen aan deze nieuwe online training voor een gereduceerd tarief. Aanmelden voor deze training kan hier.

Aan het eind van de sessie werd nogmaals duidelijk dat bedrijfsverzamelgebouwen een grote uitdaging vormen. Vaak sluit de beheerder in opdracht van de eigenaar een contract af met inzamelaar, en ontbreekt het huurders aan zeggenschap en inzage over de contracten. Zeker een kleine huurder met hoge ambitie bereikt niet veel alleen. Vastgoedbeheerder Savills gaf aan mee te willen denken in collectieve oplossingen.

Daarnaast zal worden toegewerkt naar het uitvoeren van een objectieve gebiedsscan voor afvalstromen centrumgebied Rotterdam Alexander. Want meten is weten en daarom belangrijk om alvorens te starten met een concreet project goed in kaart te hebben waar we staan. Op deze wijze wordt de projectgroep nog beter in staat gesteld de ambities goed te formuleren. Binnenkort hopen wij een start te kunnen maken met het uitvoeren van een objectieve gebiedsscan om de afvalstromen in het centrumgebied Rotterdam Alexander in kaart te brengen. Deze meting is belangrijk om vervolgstappen te bepalen.

In maart komt de projectgroep weer bijeen om toe te werken naar concrete projecten.