2021/02/05 geplaatst in Algemeen

Online nieuwjaars Meet & Greet drukbezocht

Op 27 januari organiseerden Green Business Club (GBC) Rotterdam Alexander en GBC Waterweg gezamenlijk een Nieuwjaars Meet & Greet. Het was een drukbezochte online meeting waarbij Willem Groenendijk, bestuurslid GBC Rotterdam Alexander en Rayondirecteur Rabobank, teruggeblikte op de activiteiten en projecten van afgelopen jaar, samen met onze participanten en zakenrelaties. Ook mochten we met veel trots tijdens de Meet & Greet twee inspirerende gastsprekers ontvangen: Jaap Wassink, country director Coca-Cola European Partners Nederland en Eline Kik, directeur Green Business Club Nederland.

Het jaar 2020 was een pittig jaar, waar we op allerlei fronten te maken hebben gekregen met veranderingen en een nieuwe realiteit. Het was een jaar dat voor velen in het teken stond van overleven en doorgaan maar ook in omdenken en nieuwe kansen zien. Duurzaamheid is dit jaar echter ook nog hoger op de agenda gekomen, wat onze samenwerkingen nog belangrijker heeft gemaakt. In 2020 hebben wij dan ook niet stilgezeten: de ambitieverklaring 2020-2025 is ondertekend, verschillende projectgroepen zijn opgezet en er zijn verschillende online kennissessies en webinars georganiseerd. Wij willen in 2021 daarom ook graag vooruit: vooruitdenken en vooruitkijken, doorpakken en kansen zien! We gaan aan de slag met concrete projecten op de thema’s mobiliteit, energie en zero waste. Daarnaast gaan we kijken naar mogelijkheden voor het project veiligheid en verlevendiging van het centrumgebied Rotterdam Alexander. Ten slotte streven wij ernaar om het participanten netwerk uit te breiden en de binding met de gemeente Rotterdam de verstevigen in het kader van de duurzaamheidsambities en het Rotterdams Klimaatakkoord.

Na de speech van Willem Groenendijk nam Jan-Willem Vogels, voorzitter GBC Waterweg en Sustainable Business Manager Energietransitie Rabobank Nederland, het woord over en vertelde over de ambitieuze plannen en projecten van GBC Waterweg. Daarnaast is de GBC Waterweg druk bezig met het ontwikkelen van de Green Deal Waterweg die als paraplu boven de duurzaamheidsprojecten in het gebied Waterweg zal worden geplaatst.

De weg naar klimaatneutraal bij Coca-Cola
Jaap Wassink, Country director Coca-Cola European Partners Nederland, vertelde hoe de blik van mensen op Coca-Cola in Nederland door de jaren heen deels is veranderd. Naast positieve reacties krijgt hij vanzelfsprekend ook wel eens kritische vragen over de maatschappelijke impact van Coca-Cola, bijvoorbeeld over de plastic flesjes die ze produceren en het terugdringen van suiker in dranken. Dit zijn dan ook grote thema’s waar Coca-Cola in Nederland zich mee bezig houdt. Ze hebben concrete doelen opgesteld om deze vraagstukken zoveel mogelijk aan te pakken en de negatieve impact op het milieu te minimaliseren. Zo gebruiken zij vanaf halverwege dit jaar alleen nog 100% gerecycled plastic in hun flessen, waardoor er geen nieuw plastic meer gebruikt hoeft te worden voor het maken van nieuwe flessen. Daarnaast zetten ze middels campagnes ook hun merkkracht in om consumenten te stimuleren hun verpakkingen te recyclen met boodschappen zoals: ‘Don’t buy Coca-Cola, if you don’t help us recycle’. Verder zijn ze op meerdere vlakken bezig om klimaat neutraler te worden, van stappen in het productieproces, de  verduurzaming van het transport tot aan het gebruik de EMD techniek voor de Coca-Cola koelkasten om meer energie te besparen. Het doel van Coca-Cola European Partners is om in 2040 over de hele keten heen klimaatneutraal te zijn.

Kennisdeling lokale Green Business Clubs
Eline Kik, directeur Green Business Club Nederland, begon met de aankondiging van de oprichting van de nieuwe Green Business Club in Rotterdam Centrum. Vervolgens vertelde ze over de verschillende projecten die de lokale Green Business Clubs organiseren en welke succesverhalen er door het land zijn. Zo is de GBC in Den Haag tot een collectieve aanpak gekomen voor een energieneutraal gebied, waarbij restwarmte van een fabriek wordt gebruikt om kantoren te verwarmen. Op het vlak Zero Waste wordt bij verschillende lokale clubs samengewerkt om gezamenlijke inkoopkaders te formuleren, afval effectief te scheiden en ons afval zo duurzaam mogelijk te laten verwerken. Hier is ook een blauwdruk voor vormgegeven om het zo eenvoudig op andere plekken uit te rollen. Ook bij nieuwe vraagstukken zoals bijvoorbeeld structureel thuiswerken kunnen participanten best practices met elkaar delen en gezamenlijk tot een effectieve aanpak komen. Via de GBC Kennisbank worden deze verschillende projecten gedeeld. Op deze manier kunnen de clubs van elkaar leren en kunnen mooie projecten van de ene club worden overgenomen naar andere clubs. Dit is éen van de succesfactoren van het Green Business Club concept, waarmee verduurzaming wordt gestimuleerd. De landelijke GBC heeft recent een dashboard gelanceerd, waar inzichtelijk wordt gemaakt hoeveel impact de lokale clubs maken. Op deze manier kunnen we laten zien wat de bijdrages zijn van al onze projecten.

Na afloop van het plenaire deel werden de aanwezigen in de gelegenheid gesteld elkaar digitaal te ontmoeten in de verschillende break-out rooms.