2021/02/03 geplaatst in Energie

Kernteam project Energie zet stappen in ontwikkeling routekaart

Het kernteam van het project Energie kwam vorige week weer bijeen om fase 1 ‘het Plan van Aanpak’ voor het ontwikkelen van een routekaart collectieve aanpak energieneutraal Rotterdam Prins Alexander verder vorm te geven.

Een belangrijk onderdeel in deze fase is het analyseren van het afgebakende gebied. Gezien de complexiteit van het gebied zal dit de nodige tijd in beslag gaan nemen.
Zo moet onder andere worden geïnventariseerd welke kantoorgebouwen in het gebied gevestigd zijn waarbij tevens rekening moeten worden gehouden met de transformatie plannen in het gebied. Daarnaast wordt onderzocht welke duurzaamheidsacties de pandbeheerders, vastgoedeigenaren en huurders al hebben genomen en/of in de planning zitten en zal aan de hand van de gebruiksdata inzicht worden verkregen in het energieverbruik.

Routekaart Rotterdam Alexander

Voldoen aan Energielabel C
Vanaf 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag vastgoedeigenaar/beheerder het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken.

Reden temeer om vastgoedeigenaren en vastgoedbeheerders in het gebied te benaderen zodat met met een collectieve aanpak geleidelijk kan worden toegewerkt naar energieneutraal centrumgebied Rotterdam Prins Alexander.

Oproep bedrijven, vastgoedbeheerders en eigenaren
Bent u gevestigd in het afgebakende groene gebied Rotterdam Prins Alexander en wilt u meewerken aan de Routekaart collectieve aanpak energieneutraal Rotterdam Prins Alexander? Neemt u dan gerust contact met Carola Kalishoek via carola@greenbusinessclub.nl of met Zeb Holthuis via zeb@greenbusinessclub.nl. Wij informeren u graag over de participatiemogelijkheden.