2021/01/25 geplaatst in Geen categorie

Gebiedsbrede aanpak mobiliteit Rotterdam Alexander

Op 13 januari kwam de projectgroep Mobiliteit van Green Business Club (GBC) Rotterdam Alexander samen. Tijdens deze online meeting is teruggeblikt op de activiteiten en kennissessies rondom dit thema in 2020, maar werd er vooral vooruitgekeken naar de kansen en mogelijkheden voor een gebiedsbrede aanpak mobiliteit in- en rondom het stationsgebied Rotterdam Prins Alexander.

Gezien de huidige ontwikkelingen verwachten werkgevers in de loop van het jaar weer meer medewerkers op kantoor te mogen ontvangen. Door deze ontwikkeling zijn bedrijven nu druk bezig met het (her)inrichten van het mobiliteitsbeleid en het vormgeven van de ambities op het gebied van duurzaamheid en mobiliteit voor op de lange termijn. Het mobiliteitsbeleid zal mogelijk flexibeler worden ingericht door bijvoorbeeld meer thuiswerken, spitsmijden, fietsstimulering en flexibele mobiliteitsabonnementen. Om de toestroom van medewerkers naar kantoor goed te managen is het van belang om collectief afspraken te maken waarbij vermijden en spreiden van bewegingen/reizigersstromen centraal staat.

De projectgroep Mobiliteit heeft tijdens de bijeenkomst gekeken naar toekomstige ambities en projecten die gezamenlijk opgezet kunnen worden. Ter inspiratie zijn er verschillende presentaties gegeven, voordat hier over gebrainstormd werd. Nick Verveen, mobiliteitsontwikkelaar de Nederlandse Spoorwegen, gaf aan de hand van reisgegevens inzicht in reisgedrag van en naar Rotterdam Alexander, de bijbehorende kansen en uitdagingen en hoe NS flexibilisering probeert te stimuleren.

Diederik Imfeld deelde zijn ervaringen over het thema als projectmanager Mobiliteit bij GBC Zuidas. Gezien deze Green Business Club al bijna 10 jaar bestaat heeft hij veel waardevolle kennis kunnen delen. Binnen het project ‘Gebiedsbrede aanpak mobiliteit’ is er door de betrokken bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen een intentieverklaring ondertekend waarin zij met elkaar afspraken hebben vastgelegd over mobiliteit tijdens en na corona zoals thuiswerken, spreiding etc. Hierin werken zij samen met zes andere partners binnen het platform van A tot Zuidas.

Daarnaast is duidelijk dat een flexibel mobiliteitsbeleid de toekomst is. Hier liggen mooie kansen voor lokale GBC’s, zoals met elektrische deelauto’s, een app die verschillende vervoersmiddelen combineert of het organiseren van een E-bike try-out. Naast personenmobiliteit wordt in Zuidas ook samengewerkt op het gebied van goederenvervoer met name gericht op facilitaire logistiek en afval logistiek.

Elske van de Fliert van de Verkeersonderneming presenteerde de uitkomsten van de enquête die onder de participanten van de GBC Rotterdam Alexander is gehouden in het kader van inventarisatie mobiliteitsbeleid tijdens en na Corona. Opvallend is dat de meeste werknemers met de auto en het OV komen, relatief weinig met de fiets. Verder zijn veel bedrijven bezig met het verduurzamen en anders inrichten van het mobiliteitsbeleid. De grote bedrijven verwachten daarnaast dat er na Corona structureel minder mensen aanwezig zullen zijn op kantoor en willen graag werknemers spreiden.

Ten slotte is naar aanleiding van al deze waardevolle input een brainstorm gehouden over projecten die de participanten van GBC Rotterdam Alexander willen opzetten. Hier zijn twee mooie projecten uitgekomen: een gebiedsbrede aanpak voor het spreiden en vermijden van vervoersbewegingen van werknemers over de dag/week en het ontwikkelen van een project voor fietsstimulering. De projectgroep mobiliteit gaat in vervolgbijeenkomsten deze projecten verder uitwerken om zo tot concrete acties te komen.