2021/01/04 geplaatst in Afval, Algemeen, Energie, Levendigheid, Mobiliteit

Volop aan de slag in 2021 met Rotterdam Alexander!

Allereerst wensen wij iedereen een succesvol, duurzaam maar vooral gezond 2021 toe. Wij zien vol vertrouwen het nieuwe jaar tegemoet en hopen elkaar natuurlijk dit jaar weer live te mogen ontmoeten. Wij zijn bijzonder trots op alle toekomstmakers die zich inmiddels hebben verenigd in de Green Business Club  (GBC) Rotterdam Alexander en zich hard maken voor lokale verduurzaming in- en rondom het bruisende centrumgebied Rotterdam Alexander. Want ondanks alle perikelen van het afgelopen jaar zijn er toch veel waardevolle stappen gezet richting het meest duurzame en smart zakendistrict van de Metropoolregio.

In 2021 zullen een aantal van de gestelde ambities zich gaan vormen tot concrete projecten. Zo heeft het kernteam van de projectgroep Energie een eerste aanzet gegeven voor het ontwikkelen van de “Routekaart collectieve aanpak energieneutraal Prins Alexander” en het deelproject “Zon en warmte en Smart Energiesysteem”. Om tot succesvolle projecten te komen start het kernteam in het eerste kwartaal van 2021 met het analyseren van het centrumgebied om vervolgens een energievisie 2030 op te stellen met een doorkijk naar 2050. Het kernteam Energie wordt gevormd door Eneco, Uniper, ENGIE en Royal HaskoningDHV.

Daarnaast wordt door de projectgroep Mobiliteit ingespeeld op de huidige ontwikkelingen rondom de gebiedsbrede aanpak mobiliteit tijdens en na corona. Onderwerpen die hierbij aan de orde komen zijn o.a. het stimuleren, spreiden en vermijden van vervoersbewegingen, thuiswerken, fietsstimulering enz.

De projectgroep Zero Waste gaat aan de slag met het in kaart brengen van alle afvalstromen in het centrumgebied Rotterdam Prins Alexander. Uit deze data volgen een aantal quick wins en maatregelen voor de langere termijn. We gaan hiervoor de samenwerking aan met een kennispartij en halen ervaringen op bij andere lokale GBC’s.  Met een subsidie van de Provincie Zuid-Holland waarvoor een aanvraag in de maak is, willen we onze slagkracht vergroten.

Kortom: een mooie start van het nieuwe jaar vol dynamische projecten die worden vormgegeven door de koplopers in het centrumgebied Rotterdam Alexander. Namens participanten Rabobank, Eneco, Uniper, Wilskracht Bar&Keuken, Uniper, Gemeente Rotterdam, Coca-Cola European Partners, NS, Politie PDC Rotterdam, Ntoren, ENGIE, Shell Tankstation Knaap, Royal HaskoningDHV: We hebben er zin in!