2020/11/17 geplaatst in Energie

Energiebedrijven werken aan collectieve aanpak energieneutraal Rotterdam Prins Alexander

In het gebied Rotterdam Prins Alexander zijn veel bedrijven gevestigd die zich vanuit hun core business bezighouden met het thema Energie. Daarom is Energie voor GBC (GBC) Rotterdam Alexander een interessant thema om met de participanten aan te werken. Op 10 november vond dan ook de eerste bijeenkomst van de projectgroep Energie plaats. Tijdens deze energieke digitale bijeenkomst is een brainstorm gehouden, om met elkaar in gesprek te gaan, na te denken over de mogelijkheid om als collectief een project te ontwikkelen en een positieve impuls te geven aan het gebied Prins Alexander.

Eerst werd een introductie gegeven, waarbij de opgestelde ambities op het thema Energie vanuit de Ambitieverklaring 2020 – 2025 nog eens duidelijk onder de aandacht werd gebracht: 1) Partijen stimuleren de ontwikkeling en toepassing van innovaties en onderzoeken van lokale samenwerking op het gebied van energie(opwekking). 2) Partijen werken met elkaar samen in de energietransitie en aan CO2-reductie, sluiten aan bij landelijke afspraken en onderzoeken hoe dit past binnen de corporate omgeving.

Vervolgens is een brainstormsessie gehouden waarbij de verschillende participanten met veel ideeën voor projecten zijn gekomen. Na een stemronde werden twee projecten geselecteerd waarmee de participanten aan de slag gaan: zonnepanelen op bedrijfsdaken en parkeerterreinen (zoals solar carports) en het ontwikkelen van een routekaart voor een collectieve aanpak energieneutraal Rotterdam Alexander. In twee break-out rooms hebben de participanten deze ideeën verder uitgewerkt. Ten slotte zijn vervolgstappen opgesteld om als projectgroep Energie verder te gaan met deze projecten. Zo zal er over een week een nieuwe bijeenkomst plaatsvinden, waarin wij verder werken aan deze projecten.

Met deze projectgroep, bestaande uit participanten Uniper, Engie, Royal Haskoning DHV, Rabobank, Eneco en Croonwolter & Dros, kunnen wij als GBC een positieve impuls geven aan het gebied Prins Alexander rondom het thema Energie