2020/11/11 geplaatst in Geen categorie

Mobiliteit: Veilig en bereikbaar stationsgebied Rotterdam Alexander

Dit jaar zijn i.s.m. De Verkeersonderneming diverse projectvergaderingen en webinars georganiseerd op het gebied van mobiliteit. Alle participanten hebben waardevolle informatie en acties ontvangen over thuiswerken, probeeraanbod e-scooters etc. Ook wordt er gekeken naar een gebiedsbrede aanpak op de thema’s thuiswerken, spreiden over de week, spreiden over de dag en fietsstimulering. Daarom hebben participanten, gevestigd in- en rondom het stationsgebied Prins Alexander, een enquête ontvangen waarmee de wensen in kaart worden gebracht en het mobiliteitsbeleid van de verschillende organisaties op elkaar kan worden afgestemd.

Het gebied moet bereikbaar blijven en veiligheid van medewerkers is van groot belang. Daarom is het van belang om collectief toe te werken naar een gebiedsbrede aanpak ten aanzien van mobiliteit. Meer thuiswerken blijft de norm. Wie wel reist, kiest rustige tijden, vooral buiten de spits. Vervoermiddelen worden afgewisseld bij grotere afstanden: OV, (elektrische) fiets of (deel)auto. Dat leidt tot een betere bereikbaarheid, minder drukte in het OV, minder files of vertragingen en schonere lucht.

Door samen te werken aan een gebiedsbrede aanpak op de thema’s thuiswerken, spreiden over de week, spreiden over de dag en fietsstimulering kunnen afspraken worden gemaakt en indien mogelijk onderling worden afgestemd hoe deze afspraken collectief toe te passen. Daarom hebben de participanten, gevestigd in- en rondom het stationsgebied Prins Alexander, een enquête ontvangen waarmee de wensen goed in kaart kunnen worden gebracht en het mobiliteitsbeleid van de verschillende organisaties op elkaar kan worden afgestemd. Mocht u deze enquête ontvangen hebben, maar nog niet ingevuld hebben, dan verzoeken wij u graag dit alsnog te doen.

Met de NS als participant tevens partner van GBC Nederland en De Verkeersonderneming hopen wij hiermee een bijdrage te kunnen leveren aan een goede bereikbaarheid en veilige terugkeer van de werknemers in het gebied.

Meer weten? Neem contact op met Carola Kalishoek via carola@greenbusinessclub.nl.