2020/06/29 geplaatst in Afval, Circulair

Projectgroep Afval & Circulair in de startblokken

GBC Rotterdam Alexander zet de eerste stappen in de projectgroep Afval & Circulair. In de Ambitieverklaring 2020 – 2025 hebben de participanten uitgesproken om afvalstromen te verminderen en meer circulair in te kopen. Om deze ambitie te verwezenlijken is het van belang om in kaart te brengen wat de stand van zaken is m.b.t. het afvalbeleid van de participanten.

Dinsdag 3 maart organiseerde Green Business Club Nederland het symposium ‘Van Ambitie tot Aanpak: Zero Waste’. Naar aanleiding van dit symposium en de vraag naar een projectgroep over dit onderwerp binnen de participanten van GBC Rotterdam Alexander, worden nu de eerste stappen gezet in de projectgroep Afval & Circulair. De projectgroep zal zich onder andere richten op lokale afvalverwerking. Door samenwerking kan afval binnen het gebied blijven en worden verwerkt tot nieuwe grondstoffen. Daarnaast wordt een verkenning gedaan bij de afvalinzamelaars/circulaire verwerkers. Om de afvalstromen goed in kaart te brengen zal de programmamanager binnenkort alle data verzamelen via de GBC participanten.

Afgelopen week is er een oriënterend gesprek geweest met de gemeente Rotterdam – Projectbureau Schone Stad en een aantal partijen. De uitkomst van het gesprek is dat we aan de slag gaan met het organiseren van een eerste ‘Zero Waste’ overleg. Tijdens het eerste overleg zal kennisdelen centraal staan en willen wij door middel van voorbeelden de participanten inspireren. Daarnaast zouden wij ook graag samen met de participanten de inhoud van de intentieverklaring van het project Zero Waste willen opstellen. Vervolgens is het van belang om de afvalstromen van de participanten in kaart te brengen alvorens concrete oplossingen te kunnen bieden.

De gemeente Rotterdam heeft aangegeven de GBC te willen ondersteunen bij het uitrollen van het project Zero Waste. Mede door de collectieve aanpak van dit project kunnen wij als GBC een significante bijdrage leveren aan het verminderen van de afvalstromen, verlagen van de CO2 uitstoot door minder vervoerbewegingen in het gebied en circulaire inkopen. Daarnaast kan deelname aan het project een financieel voordeel opleveren voor de participanten. Wij hopen hiermee een voorbeeld voor de stad Rotterdam te zijn!