2020/06/10 geplaatst in Mobiliteit

Participanten spreken elkaar over mobiliteit in de anderhalve meter samenleving

Werkgevers in Rotterdam Prins Alexander bereiden zich voor op de terugkomst van werknemers in het gebied en maken zich zorgen over gezondheid en bereikbaarheid.

Green Business Club Rotterdam Alexander en de Verkeersonderneming organiseerden op 26 mei de eerste webinar voor participanten in een reeks over de impact van de anderhalve meter samenleving op duurzame mobiliteit en bereikbaarheid van het gebied. Tijdens deze webinar brachten experts van de Verkeersonderneming Elske van de Fliert en Boyd Bartels in kaart waar voor veel bedrijven de uitdagingen liggen om vervolgens te brainstormen over mogelijke oplossingen.

In break-outsessies werd besproken hoe werkgevers in het gebied gezamenlijk kunnen bewerkstelligen dat het gebied bereikbaar blijft, door bijvoorbeeld te inventariseren welke starttijden participanten hanteren, beleid te maken op thuiswerken en in te zetten op (laadinfra voor) elektrische fietsen. Boyd Bartels lichtte vervolgens kort toe waar de Verkeersonderneming voor staat en wat zij de bedrijven kunnen bieden. De Verkeersonderneming is een semi overheidsorganisatie die zich tot doel heeft gesteld de regio bereikbaar te houden. Hierdoor kunnen zij werkgevers in het beginstadium kosteloos ondersteunen op mobiliteitsvraagstukken.

Voorbeelden:

  • Aanbieden van quickscans
  • Uitvoeren postcodescan voor bedrijven individueel maar ook voor het gebied zelf zodat er collectief maatregelen kunnen worden genomen.
  • Aanbieden van probeeraanbod zoals OV-probeerpas.

Zodra een organisatie dieper op een mobiliteitsvraagstuk wil ingaan kunnen zij voor beleids- en advieszaken GBC participant Royal HaskoningDHV inschakelen.
In de komende tijd worden de volgende webinars ontwikkeld:

1e webinar: Fietsinfra en voorzieningen combineren met Probeerpool voor fietsen

2e webinar: Thuiswerken, best practices delen en beleid flexibel werken

3e webinar: Parkeren aan de rand van de stad en last mile faciliteren (MaaS)

Tegelijkertijd neemt de Verkeersonderneming contact op met participanten om mobiliteitsscans uit te voeren. De data voor de volgende webinars volgen zo spoedig mogelijk.