2020/04/23 geplaatst in Mobiliteit

Green Business Club Rotterdam Alexander ondertekent intentieverklaring van de Verkeersonderneming

Green Business Club (GBC) Rotterdam Alexander en De Verkeersonderneming gaan samen de uitdaging aan om Rotterdam Alexander duurzaam bereikbaar te maken en te houden. Met het ondertekenen van de intentieverklaring is het startsein gegeven om de ambities op het gebied van mobiliteit te realiseren.

Marco Bank, voorzitter GBC Rotterdam Alexander: “Mobiliteit is voor de participanten van GBC Rotterdam Prins Alexander belangrijk. Het wordt de komende jaren steeds drukker op de weg; er komen meer woningen bij en de reguliere drukte neemt toe. Het gebied moet toegankelijk zijn, maar het moet ook leefbaar blijven. GBC Rotterdam Alexander werkt daarom aan concrete oplossingen om mobiliteit te verduurzamen. Er wordt onder andere gekeken naar een mobiliteitshub in aanvulling op het OV rondom Station Rotterdam Alexander.”

De R10, een community van bedrijven, organisaties en overheden die concreet aan de slag gaan om de duurzame bereikbaarheid aan te pakken, is geïnitieerd door De Verkeersonderneming en heeft tot doel om op de korte termijn een bijdrage te leveren aan duurzamere en betere bereikbaarheid. Beide partijen slaan de handen ineen en gaan vanaf nu samen de uitdaging aan om Rotterdam Alexander duurzaam bereikbaar te maken en te houden. Green Business Club Rotterdam Alexander heeft met het tekenen van de intentieverklaring de ambitie en de uitvoeringsagenda van De Verkeersonderneming onderschreven met het doel om een reductie van 10% verkeer in de spits te realiseren (woon-werk, zakelijk en/of logistiek verkeer) in één jaar tijd, gemeten vanaf de datum van ondertekening.

Het gezamenlijk doel is om initiatieven te ontplooien die bijdragen aan duurzame gedragsverandering, minder autogebruik (in de spitsperioden) en verbetering van de luchtkwaliteit onder werknemers en bezoekers te realiseren. Van postcode analyses om inzicht te verkrijgen van de knelpunten tot inzet deelvervoer tot het stimuleren van het openbaar vervoer voor medewerkers, het op een andere manier vergoeden van woonwerkreizen of zakelijke ritten, het stimuleren van fiets, e-bike of e-scooter in het woon- werkverkeer of het delen van leaseauto’s tussen medewerkers of tussen bedrijven of het opzetten van een mobiliteitshub: er zijn vele mogelijkheden die samen onderzocht gaan worden. Jan Breugem, gebiedsregisseur De Verkeersonderneming: “We gaan er samen een mooi en duurzaam Alexander van maken.”

Omdat het niet mogelijk is om fysiek samen te komen, is de ondertekening vastgelegd in een filmpje.