2019/12/05 geplaatst in Algemeen

Het Rotterdams Klimaatakkoord

Op 22 november is het Rotterdams Klimaatakkoord ondertekend, waar zo’n 100 Rotterdamse bedrijven, de overheid en instanties aan hebben meegewerkt. Onderdeel hiervan zijn de 49 concrete deals die aan de klimaattafels tot stand zijn gekomen.

Wethouder Arno Bonte is trots. “Ik kan niet anders zeggen dan dat ik heel veel respect heb voor het doorzettingsvermogen en de daadkracht waarmee alle klimaattafels zich hebben ingezet. En nu liggen hier gewoon 49 concrete deals waar wij als Rotterdam een echte voortrekkersrol mee vervullen.”

Het college investeert zelf zo’n 150 miljoen euro in de energietransitie. Ook het Rijk zal moeten bijdragen. Wethouder Kathmann stipt aan dat de deals eigenlijk op een presenteerblaadje worden aangeboden. Om ze te laten slagen en tot uitvoer te laten komen moet het Rijk wel meewerken. Door regels te versoepelen en op een andere manier naar energie te kijken.

De 49 deals zijn samengesteld aan tafels, waar ook Green Business Club Rotterdam Alexander aan heeft meegewerkt. De Green Business Club vindt het belangrijk om mee te denken over de toekomst, als dit leidt tot concrete projecten.

Zo is bij de  tafel mobiliteit ingezet op ‘hubs’ bij woningcomplexen, bedrijven en treinstations waar inwoners gemakkelijk kunnen kiezen voor elektrische deelauto’s en deel(bak)fietsen. Uiteindelijk is deelmobiliteit een belangrijke oplossing voor het CO2 probleem. En de tafel schone energie laat zien dat er meer windmolenparken gaan komen, zeker op zee, maar dat er ook vraag moet blijven naar die schone energie. Ook daar ligt weer een taak van het Rijk. Sowieso liggen er genoeg plannen om zonnepanelen te plaatsen op parkeerplekken bijvoorbeeld. Dit gaat nu doorgezet worden.

Het Rotterdams Klimaatakkoord is geen einde, maar het begin van de transitie naar een duurzame en circulaire stad, waar alle stakeholders aan bijdragen.

Foto: Rogier Bos