2019/09/16 geplaatst in Geen categorie

Croonwolter&dros combineert krachten in intelligente energiehub

Stel je eens voor, een duurzaam High Performance PV-systeem op een transferium in het gebied Rotterdam Alexander. Een dak dat het gebied deels van energie voorziet, bijdraagt aan mobiele innovaties, aandeel is in de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek, én onderdeel is van een intelligente energiehub; oftewel solar 2.0. Croonwolter&dros introduceert Sunbound en samen zijn ze complementair aan elkaar. Door de krachten te bundelen en gebruik te maken van elkaars kennis spelen zij in op de vraag naar betaalbare, hernieuwbare energiesystemen.

Voor beide partijen is dit geen toekomst meer, maar proven technology. Onlangs ontwikkelde Sunbound een energieneutraal transferium met zonnepanelen, opslag, laadpalen én slimme software die allen samenwerken als delen van een zelflerend systeem. Met dit project is de eerste duurzame energiepositieve mobiliteitshub in Nederland gerealiseerd.  

Een energiehub, waarvan het surplus van de opgewekte energie wordt opgeslagen en op slimme wijze wordt gebruikt voor het opladen van fietsen, auto’s en transferiumbussen. Je kunt op die manier hele bedrijventerreinen energieneutraal realiseren. Ze kijken dus, net als bepaalde ontwikkelaars, verder dan alleen naar stand-alone gebouwen met een zonnestroominstallatie op het dak. Met het oog op de vergroening van onze leefomgeving is het slim combineren van diverse opwek, opslag- en laadsystemen een vereiste in de energietransitie.

Van conventioneel naar groene en geïntegreerde energie

Het transferium is meer dan energieneutraal. In plaats van op conventionele wijze PV-systemen op daken en gronden te plaatsen, is alle techniek slim op elkaar ingeregeld. Deze techniek en innovaties zijn overal toepasbaar en essentieel voor het verduurzamen van regio Alexander. Bas Ambachtsheer, directeur Croonwolter&dros, licht dit toe. “Aan de ene kant is de visie een mooiere, duurzamere en gezondere wereld realiseren. Aan de andere kant is het bevorderen van de onderlinge contacten bij het delen van kennis en het creëren van draagvlak een gezamenlijk streven.”

Croonwolter&dros is participant van Green Business Club Rotterdam Alexander en draagt bij aan de verduurzaming van het gebied. De system integrator bedenkt en ontwikkelt intelligente systemen en duurzame oplossingen, om ze vervolgens te implementeren, realiseren, beheren en onderhouden.

Sunbound is een samenwerkingsverband tussen Croonwolter&dros en Switch Energy.

Foto: Coproducties