Circulariteit: Zero Waste

Binnen de projectgroep Circulariteit worden concrete plannen gemaakt om samen te werken op het gebied van afval.

De projectgroep Circulariteit brengt in kaart welke afvalstromen er zijn en werkt toe naar een Zero Waste Rotterdam Centrum.

Projectgroep: Circulariteit: Zero Waste