Afval & Circulariteit

Binnen de projectgroep Afval & Circulariteit worden concrete plannen gemaakt om samen te werken op het gebied van afval.

De projectgroep Afval & Circulariteit voert in 2021 eerst een nulmeting uit op het gebied van afval volumes, stromen, inzamelaars en zeggenschap. Daarnaast gaan we concreet aan de slag met onderwerpen als bronscheiding, het verminderen van afval en educatie over circulariteit en zero waste.

Gezamenlijk met lokale circulaire initiatieven werken we zo naar een Zero Waste Rotterdam Centrum toe.

Projectgroep: Afval & Circulariteit