GBC Rotterdam Centrum kent vier projectgroepen met verschillende thema’s: Energie, Circulariteit & Afval, Mobiliteit en Logistiek en Klimaatadaptatie

Een aantal keren per jaar komen leden van de projectgroepen samen. Het uitwisselen van kennis en best practices staan centraal, concrete projecten worden voorgelegd om draagvlak te inventariseren. Daarnaast komen leden in selectiever gezelschap samen voor de uitvoer van projecten.

Twee keer per jaar organiseert GBC Rotterdam Centrum een brede participantenvergadering waar de voorzitters van de projectroepen hun voortgang toelichten aan de rest van het netwerk.


Projectgroepen

Circulariteit: Zero Waste

Binnen de projectgroep Circulariteit worden concrete plannen gemaakt om samen te werken op het gebied van afval.

Meer info

Energie

De projectgroep Energie werkt toe naar een energieneutraal Rotterdam Centrum.

Meer info

Klimaatadaptatie

Hierin wordt de samenwerking opgezocht met Rotterdam Central District en gemeente Rotterdam. Meer informatie volgt.

Meer info

Logistiek & personenvervoer

De projectgroep Logistiek & personenvervoer zet zich in voor een emissievrije stadslogistiek.

Meer info