GBC Rotterdam Centrum kent vier projectgroepen met verschillende thema’s: Energie, Afval & Circulariteit, Mobiliteit & Logistiek en Klimaatadaptatie.

Een aantal keren per jaar komen leden van de projectgroepen samen. Het uitwisselen van kennis en best practices staan centraal, concrete projecten worden voorgelegd om draagvlak te inventariseren. Daarnaast komen leden in selectiever gezelschap samen voor de uitvoer van projecten.

Twee keer per jaar organiseert GBC Rotterdam Centrum een brede participantenvergadering waar de voorzitters van de projectroepen hun voortgang toelichten aan de rest van het netwerk.


Projectgroepen

Afval & Circulariteit

Binnen de projectgroep Afval & Circulariteit worden concrete plannen gemaakt om samen te werken op het gebied van afval.

Meer info

Energie

De projectgroep Energie werkt toe naar een energieneutraal Rotterdam Centrum.

Meer info

Klimaatadaptatie

In samenwerking met Rotterdam Central District en gemeente Rotterdam richt de projectgroep Klimaatadaptatie zich op de vergroening van het gebied en bewustwording van de medewerkers.

Meer info

Mobiliteit & Logistiek

De projectgroep Mobiliteit & Logistiek zet zich in voor een hoogwaardig mobiliteitsbeleid en een emissievrije stadslogistiek.

Meer info