Houthoff

Waarom is Houthoff participant geworden van Green Business Club Rotterdam Centrum?
Houthoff streeft naar meer bewustwording rondom duurzaamheid. Samen met de andere participanten van Green Business Club Rotterdam Centrum werken wij aan het creëren van een duurzame werkomgeving. Dit doen wij door bij te dragen aan projecten op het gebied van energie, mobiliteit, mensen, water en afval. Ons kantoor in Amsterdam is ook aangesloten bij Green Business Club Zuidas. De opgedane ervaring in de afgelopen jaren kan waardevol zijn bij onze participatie in Rotterdam.

Wat doet Houthoff al op het gebied van duurzaamheid en welke wens/ambitie is er nog?
Jaarlijks berekent een externe partij de CO2-voetafdruk van Houthoff. Deze vormt de basis voor ons duurzaamheidsbeleid. Daarnaast bieden wij alle kantoorgenoten de mogelijkheid mee te denken over duurzame initiatieven die leiden tot het verkleinen van onze ecologische voetafdruk. In Amsterdam hebben wij recent de ambitieverklaringen 2021-2025 van Green Business Club Zuidas ondertekend.

Naast de verduurzaming van onze kantoren heeft duurzaam werkgeverschap bij Houthoff een hoge prioriteit. Wij streven naar het creëren van een diverse, inclusieve én veilige werkomgeving, want jezelf kunnen zijn op je werk is het allerbelangrijkst.

Hoe kan Green Business Club Rotterdam Centrum daar een rol in vervullen?
Wij geloven dat wij door samen te werken nog meer impact kunnen maken. Green Business Club Rotterdam Centrum helpt ons op het gebied van kennisdeling en bij het opzetten van samenwerkingsverbanden.

Wat is je persoonlijke betrokkenheid bij Green Business Club Rotterdam Centrum?
Soraya Leenders neemt deel aan de verschillende bijeenkomsten binnen Green Business Club Rotterdam Centrum. Daarnaast kijkt Claire Spanjer-Willemsen intern wie er nog meer willen aanhaken vanuit ons Duurzaamheid- of Greenteam op verschillende onderwerpen. Claire vervult de coördinerende rol vanuit ons Duurzaamheidsteam.