Green Business Club (GBC) Rotterdam Centrum is in 2021 opgericht om bedrijven, (semi-)overheden en kennisinstellingen te verenigen in de opgave het gebied (verder) te verduurzamen.

Binnen Rotterdam Centrum ligt de focus op de ‘Z’ die wordt gevormd door het Weena, de Coolsingel en de Blaak. Dit naar aanleiding van de locaties van de founding partners en met het oog op de ambities en projecten waarmee GBC Rotterdam Centrum aan de slag wil. Deze scope is bovendien zeer geschikt voor de uitvoering van gezamenlijke projecten gericht op de verduurzaming van (het gebruik van) de kantoren in het gebied.

GBC Rotterdam Centrum gaat zich richten op (nader te bepalen) ambities rondom de thema’s ‘Energie’, ‘Circulariteit & Afval’, ‘Mobiliteit & Logistiek’ en ‘Klimaatadaptatie’. Deze thema’s vormen het uitgangspunt voor vier projectgroepen waarbinnen participanten aan de slag gaan met concrete projecten.

2021 staat in het teken van het uitvoeren van een 0-meting op de vier thema’s en/of aansluiting zoeken bij reeds lopende ambities en projecten in het gebied. Om vervolgens uit deze bevindingen passende ambities te definiëren met bijbehorende projecten.