Green Business Club (GBC) Rotterdam Centrum is een lokale impactorganisatie, opgericht in 2021, waarbinnen bedrijven, (semi)overheden en kennisinstellingen verenigd samenwerken aan de verduurzaming van het gebied Rotterdam Centrum.

Binnen Rotterdam Centrum ligt de focus op de ‘Z’ die wordt gevormd door het Weena, de Coolsingel en de Blaak.

GBC Rotterdam Centrum werkt samen met haar participanten, partners en kennisinstellingen aan de gezamenlijke ambitie om van het centrum van Rotterdam een duurzamer en leefbaarder woon- en werkgebied te maken. Dit gaat aan de hand van vier thema’s:

  • Energie
  • Mobiliteit & Logistiek
  • Afval & Circulariteit
  • Klimaatadaptatie

Het jaar 2021 stond in het teken van het uitvoeren van een 0-meting op de vier thema’s en/of aansluiting zoeken bij reeds lopende ambities en projecten in het gebied. Uit deze bevindingen volgden passende ambities met bijbehorende projecten. Je kunt meer lezen over onze projectgroepen en plannen in het jaarplan 2022!

GBC Rotterdam Centrum deelt daarnaast kennis met GBC Nederland en de andere lokale Green Business Clubs door het gebruik van de GBC Kennisbank.