Green Business Club (GBC) Rotterdam Centrum is een lokale impactorganisatie, opgericht in 2021, waarbinnen bedrijven, (semi)overheden en kennisinstellingen verenigd samenwerken aan de verduurzaming van het gebied Rotterdam Centrum.

Binnen Rotterdam Centrum ligt de focus op de ‘Z’ die wordt gevormd door het Weena, de Coolsingel en de Blaak.

GBC Rotterdam Centrum richt zich op ambities rondom de thema’s: Energie, Afval & Circulariteit, Mobiliteit & Logistiek en Klimaatadaptatie.

Het jaar 2021 staat in het teken van het uitvoeren van een 0-meting op de vier thema’s en/of aansluiting zoeken bij reeds lopende ambities en projecten in het gebied. Om vervolgens uit deze bevindingen passende ambities te definiëren met bijbehorende projecten.