Gepost door Green Business Club - Rotterdam Alexander

Green Business Clubs Rotterdam Centrum en Rotterdam Alexander bundelen krachten voor duurzame zakendistricten

Een ochtend vol dynamiek in Rotterdam, waar CEO’s en stakeholders van toonaangevende organisaties in Rotterdam Centrum en Rotterdam Alexander samenkwamen tijdens het CEO-ontbijt. Georganiseerd door Green Business Club Rotterdam Centrum en Rotterdam Alexander en op uitnodiging van participant Postillion Hotels, was deze bijeenkomst het toneel voor de ondertekening van een ambitieverklaring die de duurzaamheidsdoelen van deze organisaties en gebieden voor de komende zes jaar schetst.

De energie in de historische Zaal Staal van Postillion Hotels, ooit de vergaderzaal van de Kamer van Koophandel, was voelbaar. Wethouder Chantal Zeegers, verantwoordelijk voor Klimaat, Bouwen en Wonen, nam de ambitieverklaring in ontvangst: “Als we gezamenlijk deze klus willen klaren en de energietransitie in onze stad mogelijk willen maken hebben we elkaar echt nodig.  Ook bedrijven moeten aan hun eigen bedrijfsproces en knoppen gaan draaien en daar is de bijeenkomst zoals vandaag een hele mooie stap in de juiste richting voor”. Gemeente Rotterdam is samen met de Green Business Clubs de drijvende kracht achter de duurzame transitie van deze twee zakelijke gebieden in Rotterdam.

Van energietransitie naar het tegengaan van lichtvervuiling en overconsumptie
In lijn met de gezamenlijke visie op energietransitie willen de participanten van beide Green Business Clubs overstappen op duurzame alternatieven, zoals een warmtenet. Beide gebieden bieden ruimte voor innovaties op het gebied van lokale energieopwekking -besparing en -gebruik.

Andere onderwerpen zijn het verminderen van woon-werkverkeer met vervuilende auto’s en de stimulering van fiets- en OV-gebruik. Dit gebeurt samen met het vergroten van het aantal elektrische laadpunten en het streven naar emissievrije stadslogistiek.

Afval en circulariteit spelen een cruciale rol in de ambitie om tegen 2030 een Zero Waste programma te implementeren. De nadruk ligt op het verminderen van consumptie, het beter verwerken van voedselresten, het verbeteren van recyclingprocessen en het stimuleren van reparaties en betere inkooprichtlijnen om een circulaire economie aan te jagen.

Actuele uitdagingen – meer hitte, meer regen
Naast de thema’s die al langer spelen gaan de GBC’s, in de stad van wind en beton, ook de uitdagingen van klimaatverandering en hittestress niet uit de weg. Beide GBC’s lobbyen voor meer vergroening van de openbare ruimte, met focus op het verwijderen van onnodige verharding en het toevoegen van bloeiende inheemse beplanting in straten. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar vergroening van daken en gevels, en wordt gezamenlijk geïnvesteerd in het aanleggen van geveltuinen.

Een belofte aan Rotterdam én de Rotterdammers
Dit gezamenlijke initiatief markeert een krachtige stap naar een duurzame toekomst voor zowel Rotterdam Centrum als Rotterdam Alexander. Niet alleen voor deze organisaties en hun werknemers, maar ook voor bewoners en bezoekers van deze zakelijke gebieden. Marco Bunk en Robin Koorevaar, bestuursvoorzitters GBC: “Dit initiatief is meer dan een ambitieverklaring; het is een belofte aan Rotterdam, de Rotterdammers, aan elkaar en aan de toekomst.”

De gemeente Rotterdam, Rabobank, Loyens & Loeff, BIZZ Rotterdam Centrum, APPM, ABN Amro, WTC/Bouwinvest en Postillion Hotels hebben samen met Coca-Cola, de Politie Dienstencentrum, Croonwolter&dros, Equans, café Wilskracht, van Steensel Assurantiën, Arcadis, Union Investment en Eneco de ambitieverklaring ondertekend. Met deze gezamenlijke inzet verbinden zij zich aan een krachtige beweging richting een duurzame toekomst voor Rotterdam.