Geslaagde participantenbijeenkomst met Stichting Stimular over energie, afval, circulariteit & klimaatadaptie in Rotterdam Centrum

Onze tweede participantenbijeenkomst van het jaar vond plaats op 10 oktober, de dag van de duurzaamheid. Op het mooie kantoor van Loyens & Loeff gaf Stefan Romijn van Stichting Stimular een presentatie over het onderzoek dat hij de afgelopen maanden heeft uitgevoerd onder de meeste van onze participanten. Op de gebieden van energie, afval & circulariteit en klimaatadaptatie presenteerde hij de uitkomsten en had hij concrete collectieve voorstellen waar we de komende tijd mee aan de slag kunnen.

Energie
Op dit onderdeel zijn veel participanten al goed bezig. Het merendeel van onze participanten zitten in een pand met energielabel A, waarvan een groep of al een BREEAM label heeft of daarmee bezig is. Waar wij dan precies nog in kunnen verbeteren? Streven naar het Paris Proof label. Door het stellen van einddoelen in een maximaal verbruik per m2 per gebouwtype krijg je een helder inzicht in waar je staat en wat er nog verbeterd moet worden. Om onze participanten te helpen met het maximaliseren van de energiebesparing delen wij binnenkort ook de toolkit die Stichtig Stimular ontwikkeld heeft voor Rotterdam Centrum (de BIZ).

Acties op weg naar energieneutraal
Energieneutraal op gebouwniveau is meestal onhaalbaar. Veel hoge gebouwen hebben namelijk te weinig dak- en geveloppervlak om eigen energie op te wekken voor het gehele pand. Ook in Rotterdam Centrum is dit lastig door het gebrek aan openbare ruimtes en openbare parkeerplaatsen die gebruikt kunnen worden voor het opwekken van duurzame energie. Maar er zijn zeker wel andere mogelijkheden. Er kan gekeken worden naar opweklocaties buiten het centrum. Denk aan bedrijventerreinen met veel dak-capaciteit of een samenwerking met energiecoöperaties. Dit zal nu vooral gaan om een papieren handel, maar als de energiewet veranderd op het gebied van transport, dan zal het ook mogelijk zijn deze stroom naar onze gebouwen te brengen.

Afval & circulariteit
Collectief afval verzamelen is lastig, vanwege de diversiteit van afvalinzamelaars onder onze participanten, maar niet onmogelijk. Een oplossing hiervoor kan zijn om aan te sluiten bij de White Label constructie. Daarnaast kunnen we aan de slag met afvalcampagnes om onze medewerkers bewuster te maken over bijvoorbeeld afvalscheiding. Ook interessant is het werken met een afvalcoach: iemand die ons laat zien hoe je precies afval scheidt en ons erop attendeert waar het mis gaat. Als laatste kunnen we ook kijken naar een workshop over duurzaam inkopen. Wat zijn hiervoor de mogelijkheden en wat zijn de voor- en nadelen van het kopen van bepaalde producten? De Circulair Inkopen Accelerator van onze collega’s van GBC Nederland is hier een goed voorbeeld van.

Vergroening
Het is van ons allen een gemeenschappelijke wens: meer groen in het centrum. Daar is inderdaad ook nog veel in te winnen. Op dit moment zijn er veel hitteproblemen en wateroverlast in Rotterdam Centrum vanwege verharding. Maar hoe kunnen wij dit precies verbeteren? Een makkelijke en laagdrempelige manier: Tegelwippen! Langs de gevels van onze panden mag je namelijk zelf de tegels eruit wippen om het te voorzien van groen. Maar dat is niet voldoende. We moeten op de langere termijn ook kijken naar het vergroenen van daken. Alhoewel je dak volleggen met zonnepanelen een betere businesscase heeft en dit voor je energievraag beter uitkomt, helpt het niet tegen de hittestress en wateropvang. Dat doet een groen dak wel. Een combinatie van beide zou daarom het beste zijn. Daarnaast kunnen we als GBC Rotterdam Centrum ook serieus kijken naar welke rol we kunnen spelen in het vergroenen van de openbare ruimtes. Wellicht kunnen participanten zelf of GBC als collectief met de gemeente afspraken maken over het onderhoud van de vergroening in de buurt? Hierbij is het ook interessant om te kijken naar subsidies vanuit de provincie voor het verbeteren van ons stadscentrum.

Vervolgstappen
Veel stof tot nadenken dus. Tijdens deze bijeenkomst hebben we al meerdere meningen en ideeën mogen horen over de thema’s waar we ons als GBC Rotterdam Centrum op willen gaan focussen in 2024. In een aankomende strategiesessie van het bestuur zal dit verder worden besproken en vertaald worden in concrete gezamenlijke projecten. Keep you posted!