2023/09/26 geplaatst in Geen categorie

Participantenbijeenkomst GBC Rotterdam Centrum

Dinsdag 10 oktober is de dag van de duurzaamheid. En ook de dag dat we het eindrapport van stichting Stimular presenteren tijdens onze participantenbijeenkomst van 15.00 tot 17.30 uur bij Loyens & Loeff.

Rotterdam doet het licht uit
Eind vorig jaar is de campagne ‘Rotterdam doet het licht uit!’ van start gegaan. Doel: de lichten in kantoren tussen 23.00 en 06.00 uur moeten uit! In het begin van het jaar hebben we 2 kennissessies georganiseerd en ondertussen was stichting Stimular bezig met een nulmeting onder de meeste participanten. Wat is de status nu bijna 10 maanden verder?

Nulmeting
Stichting Stimular heeft de afgelopen maanden uitvoerig onderzoek gedaan onder de meeste van onze participanten om op het gebied van energie, afval & circulariteit en vergroening aanbevelingen te kunnen doen. Want wat kan jij als huurder, beheerder of pandeigenaar precies doen om jouw bedrijfspand en bedrijfsvoering te verduurzamen? Het onderzoek en aanbevelingen zijn verwerkt in een eindrapport dat hierbij gepresenteerd zal worden.

Vervolgstappen
Op basis van het eindrapport praten we graag met elkaar verder over eventuele concrete projecten die we gezamenlijk op kunnen pakken.

Programma

15.00 – 15.15                 Inloop

15.15 – 15.35                 Welkom en overzicht activiteiten GBC Rotterdam Centrum

15.35 – 16.00                 Presentatie eindrapport Stimular door Stefan Romijn

16.00 – 16.30                 Bespreken van bevindingen, wat kunnen we gezamenlijk oppakken?

16.30 – 17.30                 Borrel in de Loyens & Loeff kroeg

Aanmelden
We horen graag of je erbij bent. Je ontvangt direct na deze mail het agendaverzoek. Vergeet je niet hier aan te melden!