2022/07/06 geplaatst in Algemeen

Inspiratie case: WTC Rotterdam verduurzaamt en bereikt energielabel A++

De participanten van GBC Rotterdam Centrum werken gezamenlijk aan de verduurzaming van het gebied. Maar wat doen zij zelf? Het WTC Rotterdam is een grootschalige revitalisatie aan een monumentaal pand aan het uitvoeren en hierin worden zoveel mogelijk duurzame keuzes gemaakt.

Bouwinvest, eigenaar van WTC Rotterdam, heeft de afgelopen jaren een enorme duurzaamheidsslag met het gebouw doorgemaakt.

BREEAM In-Use Very Good
Voor de Highrise van WTC Rotterdam gold het al eerder, maar sinds november 2021 hebben ook de monumentale laagbouw inclusief het Postillion Hotel WTC Rotterdam het ‘BREEAM In-Use Very Good’ certificaat behaald. Ook is het complete gebouw sinds kort voorzien van energielabel A++. Dit is een belangrijke mijlpaal in het revitaliseringsproces van WTC Rotterdam. De BREEAM-certificering is vooral bijzonder omdat de laagbouw een monumentale status heeft. Daardoor is het doorvoeren van de duurzame aanpassingen met respect voor deze monumentale status een extra uitdaging. Als verhuurder streeft Bouwinvest verder naar het creëren en vormgeven van kantoorgebouwen die een positieve bijdrage leveren aan het fysieke en mentale welzijn van hun gebruikers.

Duurzame bril
Tijdens de revitalisatie van WTC Rotterdam is een complete reeks aan duurzame aanpassingen gedaan, waaronder de installatie van zonnepanelen, het vervangen van alle verlichting door LED lampen, een zeer geavanceerd klimaatsysteem en een uitdagende gevelrenovatie. De gevelrenovatie heeft bijvoorbeeld geleid tot 30 ton CO2 besparing per gevel, per jaar. De liften en roltrappen wekken hun eigen energie op en er zijn waterbesparende maatregelen genomen in al het sanitair. Ook wordt bij elke nieuwe huurder en huurverlenging standaard een Green Lease aangeboden.

Iedere aanpassing aan het gebouw wordt bekeken met een duurzame bril: waar kunnen er besparingen gerealiseerd worden? En dat levert na al die inspanningen deze belangrijke certificering op. Het behalen van dit certificaat laat zien dat zelfs in een monumentaal gebouw prachtige resultaten kunnen worden bereikt. Daarnaast is er ook oog voor andere duurzame initiatieven, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van nestkasten voor vogels en vleermuizen op de daken, het beschikbaar stellen van een deelwagen-park en een vergaande afvalscheiding.

Op het gebied klimaatadaptie wordt voortdurend bekeken of  er verbeteringen kunnen worden doorgevoerd, gebaseerd op het veranderende klimaat. Zo is er voor WTC Rotterdam de oude manier van regenafvoer onder de loep genomen. Als gevolg daarvan worden er nu groendaken aangelegd om afwatering te vertragen én hittestress te beperken.