Participanten bijeenkomst 7 maart

Afgelopen 7 maart vond de eerste participantenvergadering van het jaar plaats, live nog wel! De opkomst was hoog, het enthousiasme groot en de to do’s voor het komende jaar duidelijk. Een zeer geslaagde en leuke bijeenkomst!

Nieuwe participanten
Waar we in 2021 begonnen met 8 participanten mogen we nu al 13 bedrijven tot ons participanten bestand rekenen. De laatst bijgekomen 3, UDS Rotterdam, Savills (namens Union Investment) en GHG B.V. waren ook allen aanwezig. Groot Handels Gebouw had haar allernieuwste lounge tot beschikking gesteld voor deze bijeenkomst. Na een korte introductie door programmamanager Marjon Uyterlinde en een kennismaking met elkaar, gaf Rick van der Velden, bestuurslid en penningmeester een korte toelichting op het Jaarplan 2022.

Jaarplan
Het ligt in concept klaar en geeft een duidelijk beeld waar we als Green Business Club (GBC) Rotterdam Centrum na 1 jaar oprichting staan. Wat hebben we het afgelopen jaar al bewerkstelligd, wat zijn de opgedane ervaringen en wat zijn onze ambities voor dit jaar, 2022. En die liegen er niet om! We zien veel potentie in ons gebied, (mogelijke) participanten en projecten die we gaan uitvoeren. Het jaarplan geeft ons richting, focus en planning. We blijven uiteraard wel flexibel en springen ook in op alle kansen en mogelijkheden die zich aandienen. De laatste hand wordt nu gelegd en het jaarplan wordt in de loop van de week verspreidt.

Na de toelichting van Rick gingen de verschillende projectgroepen in korte sessies uit elkaar om te bedenken welke ambities er liggen, welke ideeën we willen oppakken en welke projecten we gaan bewerkstelligen dit jaar.

Projectgroepen

Energie
In deze sessie kwam duidelijk naar voren dat de projectgroep zich met name gaat richten op bewustwording. Bewustwording van alle partijen. Dus eigenaars, beheerders, huurders en werknemers. Voor op de korte termijn gaan we dit doen via het project: Rotterdam doet het licht uit! Niemand is natuurlijk tegen besparing. Voor op de lange termijn gaan we via de blauwdruk van GBC Rotterdam Alexander een energiescan uitvoeren en hiermee een nulmeting bewerkstelligen. Als laatst kwam naar voren dat we ook vooral met meerdere GBC’s moeten blijven communiceren in wat we doen om elkaar te helpen en ondersteunen.

Als eerste concrete actie wordt begin mei een uitgebreidere projectgroep bijeenkomst ingepland om dit verder uit te werken.

Mobiliteit & Logistiek
Op het gebied van Logistiek worden er door verschillende partijen al aan een aantal initiatieven gewerkt. Daarom vindt de projectgroep het van belang deze te inventariseren en gezamenlijk met het RCD en de Gemeente Rotterdam hieraan te werken en een aantal pilots op te zetten.

Voor wat betreft werknemers mobiliteit hebben we nog te weinig kennis over hoe dit bij alle partijen geregeld is. Daarom heeft de projectgroep het huiswerk gekregen inzichtelijk te krijgen welk mobiliteitsbeleid hun eigen bedrijf hanteert en of men mee wil werken aan een onderzoek om de mobiliteitsstromen van werknemers in kaart te brengen. We willen dan met Zuid-Holland Bereikbaar (voorheen de Verkeersonderneming) een periode inplannen dat ze onderzoek doen naar de mogelijkheden en kansen van deelmobiliteit. Dit gezamenlijk op pakken in plaats van per bedrijf heeft hier zeker de voorkeur.

Ook is er nog wat onzekerheid over de veranderende wetgeving op het gebied van werknemersmobiliteit. GBC Nederland gaat hier een landelijke sessie over organiseren waar onze projectgroep uiteraard bij aan sluit.

De eerstvolgende projectgroep bijeenkomst is gepland. Op 17 mei komt de projectgroep bij elkaar in het WTC om 12.00 uur. De deelnemers zullen hiervan een uitnodiging ontvangen. Ben je geïnteresseerd om deel te nemen en heb je geen uitnodiging ontvangen? Stuur een mail naar marjon@greenbusinessclub.nl

Afval & Circulariteit
Duidelijk is dat voor afval & circulariteit een duidelijke aanpak voor multi-tenant torens nodig is. Onze nieuwe trekker van de projectgroep Soraya Leenders van Houthoff, die ondanks Corona toch online aanwezig was, gaat dit samen met Nina van den Berg, projectleider van dit thema voor GBC Nederland en Zuid-As en de projectgroep leden verder uitwerken en met toren FIRST starten. Belangrijk om in kaart te brengen is hierbij:

  • Alle stakeholders
  • Alle lokale initiatieven (en marktpartijen)
  • Data per participant: wat produceer je zelf?

Binnenkort zal er voor toren FIRST hier een sessie voor worden ingepland.

Klimaatadaptatie
Ook bij het thema klimaatadaptatie is bewustwording een belangrijke speler. Van bedrijven zelf maar zeker ook bij werknemers. Er worden in de stad al een aantal leuke initiatieven georganiseerd en daar gaan we als GBC Rotterdam Centrum dan ook zeker bij aansluiten. Denk hierbij aan:

  • Rooftop dagen
  • Wandelen tijdens je werkdag
  • Tegel wippen wedstrijd

Maar ook het vergroenen van de buitenruimte staat in Rotterdam Centrum bij onze projectgroep hoog op de agenda. In samenwerking met het RCD en de gemeente Rotterdam (Rotterdams Weerwoord) gaan we kijken welke plekken vergroend kunnen worden, waar er tijdens langdurige werkzaamheden groene bouwhekken kunnen komen en hoe we duurzame regentonnen kunnen inzetten tegen het verhitten van de binnenstad.

Dashboard
Als laatste gaf Nina van den Berg nog een korte toelichting op het dashboard, onze landelijke duurzaamheids-impact meter! Na de uitvraag van 2019 en 2020 waar de helft van onze participanten al dit hebben ingevuld komt vanaf 4 april de uitvraag voor 2021.

Doel van het dashboard is om de impact van alle GBC’s door de jaren heen in kaart te brengen. Data halen we op middels een online vragenlijst die wel elk jaar uitsturen. 4 april wordt er data opgevraagd voor 2021. Participanten die het voor 2019 en 2020 nog niet hebben ingevuld, hebben dan de mogelijkheid dit nog te doen.

Het dashboard is een algehele nulmeting en ook de eigen voortgang van de participanten kan gemeten worden. Daarnaast helt het dashboard met het bepalen van nieuwe focuspunten omdat het duidelijk maakt welke projecten op koers liggen en welke meer aandacht nodig hebben. Dit wordt pas duidelijk na het verzamelen van data over meerdere jaren en als zo veel mogelijk participanten het invullen.

Hoe meer participanten het dashboard invullen hoe betrouwbaarder en duidelijker de voortgang van GBC Rotterdam Centrum zichtbaar wordt op het dashboard.

Meer vragen over het dashboard of inzicht willen in je eigen gegevens? Stuur een mail naar meric@greenbusinessclub.nl