Gepost door Green Business Club - Landelijk
2021/12/16 geplaatst in Afval, Circulair

Zero Waste? Kwestie van samenwerken

Green Business Club (GBC) Nederland en VANG Buitenshuis zijn dit jaar een samenwerking gestart om bij verschillende lokale GBC’s om het thema zero waste op de kaart te zetten. Bij GBC Rotterdam Centrum trekt Houthoff samen met Robeco de kar, binnen GBC Amsterdam Sloterdijken zijn onder meer Milieu Service Nederland (MSN) en Pantar de kerngroep Circulariteit deelnemers. In 2022 werken zij toe naar de ondertekening van heldere ambities, waarbij samen doen voorop staat. Tijd voor een introductie & de bevindingen tot nu toe!

Zero waste
Het enthousiasme van de participanten van de twee jongste GBC’s om te komen tot Zero Waste is groot. Samenwerken is daarbij top of mind. Samenwerken met buren om volumes te vergroten en kennis te delen. Samenwerken met lokale initiatieven die een inkijkje bieden in de economie van de toekomst en waarbij waarden als circulariteit en participatie hoog in het vaandel staan. Natuurlijk waren afgelopen jaar de maatregelen rondom COVID-19 ingrijpend en soms belemmerend, maar zelfs dat mocht een ambitieuze start niet drukken.

Focus op 010 en 020
Momenteel worden twee GBC’s in Rotterdam en Amsterdam ondersteund met projectmanagement vanuit GBC Nederland bij het opzetten van actieve Zero Waste programma’s. Voor het komende jaar staan er al meer clubs te trappelen om ook deel te nemen, onder andere in Arnhem, Zaanstad en Den Haag.

In Rotterdam Centrum huren participanten vooral in multitenant gebouwen en deze bedrijfsverzamelgebouwen zijn dan ook het startpunt, de Weenatoren en First in het bijzonder. Dat Amsterdam en Rotterdam rivalen zijn op voetbalgebied, zegt gelukkig niets over de samenwerking op het gebied van zero waste. Houthoff heeft goede ervaringen met Zero Waste Zuidas en ziet voldoende mogelijkheden deze aanpak te kopiëren (en verder te verfijnen) in 010.

Het Rotterdamse GroenCollect doet al zaken met Sodexo in Rotterdam Alexander, en kunnen zo aan de slag in het centrumgebied. Voor Amsterdam Sloterdijken is de betrokkenheid van Pantar en MSN van waarde met respectievelijk de Circulaire Hub en Plastic Recycling Amsterdam (PRA). Zo kan het PMD van de participanten hoogwaardig en lokaal verwerkt worden bij PRA en zijn er innovaties die getest kunnen worden op de hub van Pantar. Ook de eindgebruiker binnen het netwerk van GBC Amsterdam Sloterdijken is enthousiast: Arcadis legt haar eigen afvalbeleid onder de loep en APG (oud participant GBC Zuidas) heeft hoge ambities voor hun nieuwe kantoor aan de Basisweg.

Lesson learned uit 2021
· Er is veel overlap tussen stakeholders van de verschillende GBC’s: inzamelaars, eindgebruikers, beheerders en vastgoedeigenaren zijn vaak bij meerdere GBC’s betrokken. Dit is positief voor het delen van best practices en het succes van de ene club zorgt bovendien voor nog meer enthousiasme bij een andere club.
· Cruciaal voor een succesvol zero waste programma is dat bedrijven zich verbinden met het traject, verantwoordelijk voelen voor het resultaat ervan. Het zorgen voor dat noodzakelijk draagvlak kost tijd.
· Elk gebied heeft unieke kansen door de aanwezigheid van lokale initiatieven zoals De Clique in Utrecht; GroenCollect in Rotterdam en PRA in Amsterdam. Het betrekken van deze lokale initiatieven vergroot het draagvlak.
· Inzicht in huidige data en lopende contracten voor multitenant torens ontbreekt vaak. Er is geen grip op eigen data, wat wel noodzakelijk is voor het geven van sturing aan gescheiden inzameling en preventie. In een aantal gevallen worden stromen op de vloer wél gescheiden om in de gezamenlijke expeditie bij het restafval te belanden.
· De bereidheid van medewerkers om mee te werken aan afvalscheiding en preventie is essentieel. Wanneer er thuis bijvoorbeeld geen PMD en/of organisch afval apart wordt ingezameld, is er weinig bereidheid om dit op bedrijfsniveau wel te doen. Voor een goede implementatie is uitleg en juiste informatie dus van groot belang.
· Preferred suppliers, ongeacht locatie, zit lokale samenwerking in de weg. Raamovereenkomsten op gebiedsniveau zijn voordelig voor logistiek en volume, ook voor kleinere organisaties. Het loont de moeite om hier goed naar mogelijkheden te kijken en preferred supliers niet als gegeven te beschouwen.

Swill als waardevolle stroom
Organisch afval en vooral keuken- en cateringafval (swill), is een waardevolle stroom omdat het essentieel is de grondstoffen terug te brengen in de bodem. Over opslag en verwerking van swill wordt veel gesproken. Doe je dit centraal, op locatie? Voor eindgebruikers (‘ontdoeners’) is gebrek aan opslagruimte een issue. Ook ligt de nadruk op het verminderen van logistieke bewegingen, waardoor het lokaal verwerken aanspreekt. Daar kleven echter risico’s aan en het verbruik van water en/of energie van een aantal van deze machines is niet gering. In opdracht van RWS doet de WUR onderzoek naar kleinschalige verwerking van organisch afval.
Komend jaar worden programma’s opgezet en uitgevoerd. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en resultaten? Meld u aan voor de nieuwsbrief .

Wilt u meer weten over Green Business Club Nederland of de samenwerking met VANG Buitenshuis neem contact op met Johanna Minnaard of Nina van den Berg (nina@greenbusinessclub.nl).