2021/09/22 geplaatst in Algemeen

Robin Koorevaar, Relatiemanager ABN Amro: “Je kunt van elkaar leren doordat je onderdeel bent van een groter netwerk.”

Op 9 februari 2021 ging Green Business Club (GBC) Rotterdam Centrum officieel van start. Bedrijven in de regio werken samen om het gebied te verduurzamen. ABN AMRO is één van de acht founding partners van GBC Rotterdam Centrum. Tien jaar geleden stond ABN AMRO ook al aan de wieg van GBC Zuidas en waren daarom enthousiast toen Loyens & Loeff, óók founding partner van GBC Zuidas, het initiatief namen voor deze tweede Rotterdamse GBC. Wij gingen in gesprek met Robin Koorevaar, relatiemanager bij ABN AMRO, over GBC Rotterdam Centrum, de projectgroepen, plannen en ambities.

ABN AMRO sluit aan bij GBC Rotterdam Centrum
ABN AMRO is, net zoals zeven andere founding partners, onderdeel van én aangesloten bij GBC Rotterdam Centrum: “We willen samen met onze klanten de uitdaging aangaan om inhoud te geven aan de toekomst, om zo de stap naar verduurzaming te maken. Het lokale karakter sluit goed aan en als participant willen we een actieve rol nemen in verduurzaming.”

Vier projectgroepen opgericht
GBC Rotterdam Centrum bestaat uit vier projectgroepen: Energie, Mobiliteit & Logistiek, Klimaatadaptatie en Afval & Circulariteit. Zij zetten verschillende projecten op binnen deze thema’s. Van daaruit vinden er nulmetingen plaats en worden er doelen geformuleerd: “Een voorbeeld hiervan is een postcodeonderzoek van Mobiliteit & Logistiek. In samenwerking met de Verkeersonderneming geeft dit onderzoek aan waar werknemers wonen en wat de potentie is van andere vervoersmiddelen zoals de fiets. Daarnaast zijn we bezig met poortonderzoeken bij onze participanten. Studenten van de Hogeschool Rotterdam onderzoeken alle bewegingen bij goederenafgiftes van verschillende gebouwen. Hieruit kan blijken welke stromen directe potentie hebben en wat ervoor nodig is om samen te werken.”

Werken aan concrete resultaten
Als we in de toekomst kijken, ziet Robin graag dat er resultaten zijn geboekt: “Je hoopt over een jaar concrete resultaten te boeken en dat je een club bent waar partijen zich met genoegen bij aansluiten. Denk aan de grote corporate bedrijven, maar ook de kleinere ondernemingen. Daar is verbinding voor nodig, waar programmamanager Marjon Uyterlinde mee bezig is. Zij is actief op de markt om te praten met verschillende partijen en verbindingen te leggen tussen deze bedrijven.”

Robin geeft aan dat de resultaatgerichtheid helpt in het werken naar concrete resultaten: “Green Business Club staat voor doen! Daarnaast krijg je als lokale club steun van de landelijke GBC. Je kunt van elkaar leren doordat je onderdeel bent van een groter netwerk van lokale Clubs. Dit zorgt ervoor dat je kunt versnellen en dynamisch bent in het gebied.”

Sla de handen ineen
In de stad waarin je bedrijvend bent, zijn er veel clubs en partijen aanwezig op het gebied van duurzaamheid. Robin geeft aan dat het daarom goed is om de handen ineen te slaan: “Het mooiste is dat je andere partijen opzoekt en samen gaat werken. Kijk waarin je elkaar kunt versterken en leer van elkaar. Zie elkaar niet als concurrent, maar iemand om mee te sparren. Dit is mogelijk wanneer je de handen ineenslaat.”