2024/04/26 geplaatst in Energie

Zes GBC’s bundelen krachten voor versnelde energiebesparing!

Mooi nieuws! Naast de vijf betrokken Green Business Clubs (GBC’s) heeft de Green Hotel Club zich deze middag ook aangesloten bij het initiatief voor versnelde energiebesparing. Nu gaan we van start met zes GBC’s die gezamenlijk de uitdaging aangaan om energie te besparen.

Begin dit jaar heeft Green Business Club (GBC) Nederland een subsidie vanuit de Energiebespaarcoalitie van het Ministerie BZK toegekend gekregen om de succesvolle aanpak ‘Versneld Energie Besparen’ in zes extra gebieden toe te passen. Dit is een vervolg op de eerder toegekende subsidie vorig jaar. Zes lokale GBC’s gaan de versnelde aanpak voor oktober 2024 doorvoeren. Afgelopen maandag 15 april was de gezamenlijke kick-off!

Urgentie versnelde energiebesparing
De noodzaak om energie te besparen blijft hoog met het oog op de klimaatcrisis en de ambities om in 2030 energieneutraal of Paris Proof te zijn. Dankzij de toegekende subsidie vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken, gaan de GBC’s Den Bosch Spoorzone, GBC Zaanstad, Green Hotel Club en GBC Eindhoven direct aan de slag. Ook GBC Hilversum en GBC Kop van Zuid in Rotterdam, beide clubs in oprichting, sluiten zich aan bij het traject en gaan gezamenlijk energie besparen. Kennisdeling in dit project staat centraal; het wiel hoeft niet 6 keer uitgevonden te worden!

Drietrapsaanpak om energie te besparen
De succesvolle aanpak voor collectieve quick wins, gestart bij GBC Zuidas, was begin 2023 al in volle gang bij verschillende lokale GBC’s zoals GBC Rotterdam Centrum en Alexander & Amsterdam Sloterdijken. Vorig jaar kwamen daar 6 nieuwe gebieden bij waardoor er nu in totaal 11 gebieden met de aanpak bezig zijn. Concreet bestaat de aanpak uit een drietrapsraket van acties:

1. Lichten uit
Het begint allemaal met het terugdringen van energieverspilling. Denk aan die overbodige verlichting die ’s nachts nog brandt. Met ons initiatief ‘Zuidas doe(t) het licht uit’ hebben we laten zien dat het mogelijk is om verandering teweeg te brengen. Het leverde indrukwekkende beelden op van het gebied. Er worden foto’s gemaakt van kantoorgebouwen van participanten in de nacht en er wordt actief benaderd met de vraag hoe we organisaties kunnen helpen met de onnodige lichten doven in de nacht. Nu gaan we nog een stap verder met onze nieuwe deelnemers, vastberaden om samen de nachtelijke skyline van meerdere gebieden te transformeren.

2. Klimaatsysteem duurzamer instellen
Hoewel ook het voorkomen van onnodige brandende verlichting zorgt voor energiebesparing, valt de echte impact te maken door aanpassingen aan de klimaatsystemen. Het slimmer en minder koelen en verwarmen van gebouwen, wordt onderzocht. Deze aanpak stimuleert bedrijven om maatregelen te nemen en faciliteert kennisdeling tussen organisaties hoe dit (intern) voor elkaar te krijgen.

3. Routekaarten
Het derde deel van de aanpak bestaat uit het opstellen van routekaarten voor een aantal kantoorgebouwen om inzicht in de huidige prestaties en kansen voor energiebesparing te vergroten. Zo ontstaat er over een tijd een portfolio aan routekaarten voor verschillende soorten gebouwen. Dit portfolio wordt aan het eind van het traject in een dashboard gegoten beschikbaar voor andere organisaties. Zo kunnen waardevolle inzichten op het gebied van energiebesparingsmaatregelen gedeeld worden met andere clubs en organisaties.

Meer informatie
Wil je ook meedoen en/of meer weten over de aanpak om versneld energie te besparen? Neem contact op met projectmanager Lara Jongejans via lara@greenbusinessclub.nl.