Gepost door Green Business Club Zuidas
2019/02/13 geplaatst in Afval, Circulair

Bedrijven werken aan Zero Waste Zuidas

Green Business Club Zuidas werkt al een aantal jaar aan afvalreductie en recycling in Zuidas. Er is behoefte deze projecten te bundelen en naar een hoger plan te tillen.

Begin februari was de kick off bijeenkomst Zero Waste Zuidas, waar onder andere ABN AMRO, Accenture, Beheermaatschappij WTC, Edge, RAI Amsterdam en de VU vertegenwoordigd waren. De ambitie is vastgesteld op zero waste in 2030. In 2023 worden twee stromen geheel circulair en hoogwaardige verwerkt. Papier en plastics lijken hiervoor de meeste kansrijke stromen. Voor deze stromen wordt het totale volume in kaart gebracht, lopende contracten onder de loep genomen en mogelijkheden voor gezamenlijke inzameling en lokale hoogwaardige verwerking onderzocht. Dit zijn de eerste stappen richting Zero Waste Zuidas. Tijdens het CEO-ontbijt 2019 wordt er een concreet plan voorgelegd voor committent op directieniveau.

Kennis delen
Johan Luijks deelde lessons learned van een gezamenlijke afvalcontracten aanbesteding van scholen in Almere. Door de gemeente werd het proces voor gezamenlijk aanbesteden van afval voor scholen en sportzalen gefaciliteerd en door het grote volume kon worden ingezet op hoogwaardige verwerking tegen een gunstig tarief.

De Vrije Universiteit is bezig met de voorbereiding van een aanbesteding. Hoewel de ambitie met betrekking tot verwerken en scheiden hoog is, zijn er budgettair en het in het meekrijgen van de ruim 20.000 studenten nog wel wat belemmeringen.
De RAI heeft zich al langere tijd gecommitteerd aan Zero Waste, maar ook bij hen bleek er nog een klein gedeelte te eindigen als landfill. Met inzamelaar Renewi wordt gekeken naar de mogelijkheden voor hoogwaardige verwerking, waarbij RAI het laatste woord heeft. Tegelijkertijd heeft RAI Amsterdam maatregelen genomen om het eigen afval te gebruiken als grondstof voor producten die RAI zelf weer afneemt, zoals Cup2Paper, SOOP van koffieresidu en bedrijfskleding van Infinity.

Brainstorm
Uit de brainstorm die volgde, kwamen een aantal belangrijke punten naar voren; er moet één gezamenlijk verhaal komen. Wat betekent zero waste? Wat is de stip op de horizon? Er zijn verschillende mogelijkheden voor hoogwaardige verwerking van papier binnen de regio. Kunnen Zuidas bedrijven hier gezamenlijk een aanbesteding voor uitzetten, om zo transportbewegingen te beperken en door het grotere volume tot een gunstige prijs te komen? Verwerking van verschillende plastics zijn een uitdaging, gezien het achterblijven van techniek en de hoge prijs. Het bundelen van volumes kan inzamelaars dwingen te versnellen. In de contracten moet expliciet worden genoemd dat bedrijven te allen tijde zelf eigenaar blijven van de stromen.

Samen met Amecboard en andere betrokken partijen werken we de komende tijd verder aan het formuleren van de Zero Waste ambitie, verkrijgen van draagvlak binnen organisatie, planning en vervolgstappen. Meewerken/-denken? Neem contact op met Nina van den Berg, projectmanager GBC Zuidas: nina@greenbusinessclub.nl | 0619079418.