Gepost door Green Business Club Zuidas
2019/05/29 geplaatst in Afval, Circulair, Evenementen

CEO’s Zuidas gaan voor Zero Waste in 2030!

Tijdens het jaarlijkse Green Business Club Zuidas CEO-ontbijt tekenden 26 CEO’s voor een Zero Waste Zuidas in 2030.  Het doel: een circulaire Zuidas waar elk restproduct weer het begin is van iets nieuws. Voedsel, grondstof, herbruikbaar materiaal en uiteindelijk energie.

Fred Bos, Senior Managing Director van ABN AMRO licht toe waarom zij een van de initiatiefnemers zijn van Zero Waste Zuidas: “Komen tot nul restafval in 2030 is realistisch wanneer we morgen beginnen. Niet alleen vanwege de technieken en innovaties, maar juist ook vanwege dit bestaande samenwerkingsverband.”

Met grote volumes samen naar nul
Met ruim 43.000 werkzame mensen vormt Zuidas het grootste zakendistrict van Nederland. Hoewel exacte cijfers niet bekend zijn, wordt er ruim 4 miljoen kilo afval geproduceerd op jaarbasis, waarvan het grootste gedeelte restafval is. Met het ondertekenen van de overeenkomst committeren bedrijven zich aan het gezamenlijk aanbesteden van afvalstromen. Deze aanpak creëert volume, waardoor afval zo optimaal en hoogwaardig mogelijk kan worden verwerkt. In 2020 starten de deelnemers met papier, karton, plastic en organisch afval.

Ronald Voorsluijs, CEO van Milieu Service Nederland, zet in op zero waste en zero emission: “Zo wordt bijvoorbeeld het organisch afval van de Goede Doelen Loterijen op locatie gecomposteerd. Medewerkers kunnen het compost voor eigen gebruik mee naar huis nemen. Dit voorkomt afval én gesleep.”

Samenwerking
Zero Waste Zuidas is een initiatief van Amsterdam Economic Board en Green Business Club Zuidas. De participanten van Green Business Club Zuidas zetten zich al jaren in voor het verminderen van het restafval en het hoogwaardig verwerken van monostromen. Bestaande initiatieven zijn een goede basis voor verdere samenwerking tussen participanten en opschaling. De Amsterdam Economic Board werkt aan een regionaal grondstoffentransitieprogramma waarbij samenwerking en schaal essentieel zijn voor innovatie,  vernieuwing en grootschalige verandering.

“Zero Waste Zuidas betekent circulariteit als uitgangspunt door de hele keten. Dat houdt in: anders ontwerpen, inkopen, slimmere logistiek, duurzame bronnen en hergebruik. Wanneer dat in Zuidas lukt, lukt het overal. De blauwdruk van deze beweging, het hoe en wat, kan door andere zakendistricten, bedrijventerreinen, overheden en Green Business Clubs worden gebruikt om afvalstromen volledig circulair te maken”, aldus Marjolein Brasz, Challenge Lead Circulaire Economie bij de Amsterdam Economic Board.

Meer weten? Neem contact op met Nina van den Berg, projectmanager Afval & Circulair – nina@greenbusinessclub.nl.