Gepost door Green Business Club Zuidas
2022/02/17 geplaatst in Afval

Zero Waste Zuidas 2030: Goede ambities en sterke samenwerkingen

Een schone, circulaire Zuidas waar elk restproduct weer het begin is van iets nieuws. Dat is de heldere ambitie van Zero Waste Zuidas 2030. Met ondersteuning vanuit gemeente Amsterdam krijgt het programma van Green Business Club Zuidas voor de komende twee jaar een boost. Nina van den Berg is projectmanager binnen dit thema. Tijd voor een interview: “We zijn ontzettend blij dat we het Zero Waste Zuidas programma kunnen opschalen. Er zijn al sterke samenwerkingen tussen bedrijven, gebouweigenaren en afvaldienstverleners en daar kunnen we nu de volgende stappen op gaan zetten.”

Meer bewustzijn
Zero Waste is een term die we steeds vaker tegenkomen. Voor de participanten van Green Business Club Zuidas betekent het in eerste instantie afval voorkomen en verminderen. Dat wat overblijft, wordt goed gescheiden en zo hoogwaardige mogelijk verwerkt, bij voorkeur in de regio”, legt Van den Berg uit. Het bewustzijn voor het onderwerp Zero Waste groeit en daarmee ook de betrokkenheid van bedrijven, werknemers en gebouweigenaren. In het nieuwe programma van Zero Waste Zuidas is er voor iedereen een rol weggelegd: voor de groten én kleine bedrijven, voor huurders in een multitetant gebouw of juist voor een pandbeheerder.Het betreft een integraal programma met vier deelprojecten op de thema’s inkoop, afval scheiden, logistiek en verwerking van afval.

Inkoop afstemmen op verwerking
Zero Waste is onlosmakelijk verbonden met circulair inkopen.“Inkoop is vaak niet afgestemd op verwerking en de afstand tot leverancier is ook vaak geen meewegende factor in de beslissing”, vertelt de projectmanager. De doelstellingen voor inkoop zijn dan ook dat twintig bedrijven een training circulair inkopen doen en dat er voor een aantal productcategorieën raamcontracten komen, waarbij het verminderen en hoogwaardige verwerking einde levensduur centraal staan. “PHI Factory ontwikkelt de Circulair Inkoop Accelerator als online leerplatform voor inkoopprofessionals. Al 55 deelnemers doen mee, maar er is plek voor meer, bij deze een oproep!”, aldus Van den Berg.

Inzicht in afval scheiden
Veel bedrijven scheiden afval, maar inzicht in eigen data ontbreekt vaak. Zo is er in geval van een multitent gebouw over het algemeen enkel generieke data beschikbaar, en niet van de individuele huurders.. “Daarnaast zien we dat er in het restafval nog veel recyclebare materialen zitten. Het bewustzijn hieromtrent maken we groter door de ‘Waste Labs’, waarbij bedrijven zelf analyseren. Dat levert mooie inzichten op.”, deelt Van den Berg de ervaringen van het afgelopen jaar. Bronscheiding als norm en uniforme kwartaalrapportages, zijn verdere doelstellingen voor dit thema.

Inzamelen & logistiek
Op dit moment komen inzamelaars op meerdere dagen in het gebied waarbij de spits niet gemeden wordt en de wagens voornamelijk op fossiele brandstoffen rijden. Van den Berg: “De eerste stap naar de doelstellingen op dit vlak is dan ook inzamelen buiten de spits en inzameldagen (combineren). Verder wordt er gekeken naar aansluiting bij de Oscar Circulair bij het Olympisch Stadion en verkennen we andere hublocaties die kunnen dienen als overslagpunt én kleinschalige verwerkingslocatie.”

Hoogwaardige verwerking als norm
Tot slot is er in het programma aandacht voor verwerking van heet afval. “Er is bij de eindgebruiker veel onduidelijkheid over waar en hoe afvalstromen worden verwerkt. Veel afval belandt onnodig bij het restafval en wordt verbrand. Tegelijkertijd zijn monostromen (zoals alleen papier) zijn vaak niet zuiver genoeg voor hoogwaardige verwerking. Het belang van zuivere stromen wordt door ‘ontdoener’ onderschat.”, sluit Van de Berg af.

Het Zero Waste programma krijgt navolging in andere kantoorgebieden in Amsterdam en daarbuiten bij andere Green Business Clubs. Zuidas is koploper.

Wil je meer informatie hierover? Neem dan contact op met Nina van den Berg, projectmanager GBC Zuidas via nina@greenbusinessclub.nl