Gepost door Green Business Club - Amsterdam Sloterdijken
2022/05/30 geplaatst in Energie

Young professionals openen de route naar Sloterdijken Energieneutraal

Is het mogelijk om van Amsterdam Sloterdijken een energieneutraal gebied te maken? Dat is de vraag die young professionals van GBC Amsterdam Sloterdijken onderzoeken als onderdeel van de kick-off “Amsterdam Sloterdijken Energieneutraal” van de projectgroep Energie op 25 mei 2022.

Participanten van Green Business Club (GBC) Amsterdam Sloterdijken hebben sinds de oprichting in 2021 de eerste kansen en opgaves beschreven om het gebied te verduurzamen. De projectgroep Energie nodigde vanuit elke deelnemende organisatie – Alliander, Arcadis, Arup en Equans – young professionals uit om elkaar te ontmoeten en de energiekennis in te zetten voor het gebied.

Schets van gebied
Aan de hand van stellingen en presentaties is een schets gemaakt van de opgave in het gebied en zijn eerste kansen benoemd. Hoe kan energiebesparing en duurzame opwek worden bereikt, binnen de bestaande capaciteit? Het organiseren van een micro-grid is interessant, maar brengt ook sociale kwesties met zich mee. Voor participanten en Gemeente Amsterdam is het belangrijk dat bewoners en bedrijven samenwerken, maar de vraag is hoe dat goed kan worden gedaan.

Veel vragen zijn gesteld die de basis vormen voor de zomerchallenge van de young professionals. In een beperkte tijd wordt data verzameld, geanalyseerd en brainstormt de groep over kansen. De resultaten hiervan worden aan de projectgroep Energie gepresenteerd, zodat concrete projecten kunnen worden gestart. Hierbij wordt goed gekeken naar projecten die al lopen bij andere GBC’s, zoals het ontwikkelen van een routekaart bij GBC Den Haag Beatrixkwartier.

Meer informatie
Meer weten of aansluiten bij deze projectgroep? Neem dan contact op met Ragna van Damme, programmamanager van GBC Amsterdam Sloterdijken via ragna@greenbusinessclub.nl.