Gepost door Green Business Club - Beatrixkwartier

Wethouder in gesprek met CEO’s Beatrixkwartier tijdens Change Makers Meeting

Nu is het moment om een verschil te maken voor de toekomst. De huidige situatie kunnen we gebruiken om duurzame veranderingen door te voeren. Dat doen we samen. Bijvoorbeeld op vrijdag 20 november tijdens de tweede online Change Makers Meeting, voor alle bestuurders uit het Beatrixkwartier. Norbert Hoogers, directievoorzitter MN geeft een welkomstwoord. De wethouder Duurzaamheid van Den Haag, Liesbeth van Tongeren, sluit ook aan bij deze meeting.

In juli was de eerste digitale Change Makers Meeting. Het was een vruchtbare bijeenkomst waarin we onder meer hebben gesproken over afvalreductie, energiereductie, vergroening, Young Professionals, netwerken, logistiek en mobiliteit. De behoefte aan het delen van kennis en ervaring was groot, net als de wens om over te gaan tot actie. Achter de schermen is er veel gebeurd. Nu is het tijd om de voortgang te bespreken en samen de volgende stappen concreet te maken. We gaan dieper in op onderstaande thema’s.

Afvalreductie
Data is ‘the key to change’. Alle bestuurders kregen daarom huiswerk mee: data verzamelen en doelen stellen. Tijdens de meeting op 12 november worden best practices gedeeld, de resultaten tot dusver besproken en de verdere acties voor afvalreductie geconcretiseerd. Lees meer.

Logistiek & Mobiliteit
Veel kansen om logistieke en mobiliteitsstromen blijvend duurzamer in te richten werden al onderzocht. Nu ons werkmilieu compleet is veranderd kan dit proces versneld worden. Tijdens de vorige meeting hebben we veel ambities benoemd. Welke daarvan zijn gerealiseerd en hoe houd je deze vast?

Duurzaam thuiswerken
Noodzaak creëert dat we meer en vaker thuis en online werken. We ervaren een hele nieuwe flexibiliteit. Tijdens een Facility Managers Meet Up op 28 oktober bespreken we hoe we deze situatie zo kunnen inrichten, dat we er ook post Corona de duurzame vruchten van plukken. De uitkomsten worden gedeeld tijdens de tweede Change Makers Meeting.

Energiereductie
Energie is een belangrijke pijler van GBCB. Op basis van de energiereductie analyse van ENGIE is er door een aantal participanten een dashboard ingevuld om de ‘next steps’ naar een Energieneutraal Beatrixkwartier in 2030 in kaart te brengen. Deze stappen bespreken we. Daarnaast willen we heel graag samen investeren in het offshore windpark om aan de totale energievraag van het gebied te voldoen. Wie sluit zich aan bij deze ambitie? Lees meer.

Het zijn bijzondere tijden die ons dwingen anders naar onze bedrijfsvoering te kijken. Laten we deze noodzakelijke transitie gebruiken om over te stappen naar een meer duurzame bedrijfsvoering, ook op de lange termijn.

De Change Makers Meeting wordt speciaal georganiseerd voor bestuurders uit het GBC Beatrixkwartier. Ook aansluiten? Neem contact op met Pamela Logjes | pamela@greenbusinessclub.nl.