Gepost door Green Business Club - Rotterdam Alexander
2023/11/02 geplaatst in Algemeen

Vijf jaar Green Business Club Rotterdam Alexander: een duurzaam succesverhaal met grote ambities

Green Business Club (GBC) Rotterdam Alexander viert dit jaar haar 5-jarig jubileum, een mijlpaal die de mooie prestaties en duurzame ambities onderstreept. Opgericht in 2018 als onderdeel van een groeiend netwerk van Green Business Club’s in Nederland, heeft GBC Rotterdam Alexander in de afgelopen vijf jaar een sterke positie verworven als drijvende kracht achter lokale verduurzaming en impact in Rotterdam.

GBC Rotterdam Alexander heeft zich vanaf het begin gericht op vier cruciale pijlers: Afval & Circulariteit, Energie, Mobiliteit en Vergroening & Verlevendiging. Deze focus heeft geleid tot succesvolle kennissessies en projecten gericht op o.a. het verbeteren van lokale afvalverwerking, wet- en regelgeving, het versnellen van de energietransitie, het vergroenen van het lokale gebied en het bevorderen van duurzame mobiliteit.

Sinds de oprichting heeft de stichting een aanzienlijke vooruitgang geboekt en telt momenteel 16 enthousiaste participanten. De nauwe samenwerking met de participanten, de Gemeente Rotterdam en de Provincie Zuid-Holland heeft geleid tot projecten die niet alleen het zakendistrict toekomstbestendiger maken, maar ook de verdere verduurzaming van de eigen bedrijfsvoering van de bedrijven bevorderd.

Mijlpalen
Eén van de opmerkelijkste mijlpalen, net na de oprichting van GBC Rotterdam Alexander, was de installatie van de eerste Powernest op het Techniek College Rotterdam in samenwerking met participant Rabobank. Een wereldprimeur voor een veelbelovende Nederlandse innovatie waarbij gebruik wordt gemaakt van de combinatie zonne- en windenergie opwekking.

Een andere mijlpaal dit jaar was de lancering van de Routekaart Energieneutraal Rotterdam Alexander, die nu wordt omgezet in concrete projecten via de Uitvoeringsagenda.

Het succes van GBC Rotterdam Alexander heeft niet alleen op lokaal niveau indruk gemaakt, maar heeft ook als inspiratiebron gediend voor anderen in de regio. De nieuwe ambities voor de komende jaren worden binnenkort gepresenteerd en ondertekend door de participanten tijdens het CEO Ontbijt in het World Trade Center Rotterdam.

Het groeiende bewustzijn en de betrokkenheid van de bedrijven en organisaties in de regio bij de vele duurzaamheidsinitiatieven worden bevestigd door het succes van GBC Rotterdam Alexander. Het samenwerken van participanten, zelfs in een zeer concurrerende omgeving, getuigt van de kracht van open discussies en het collectieve belang.

Met een focus op een toekomstbestendig commercieel zakendistrict blijft GBC Rotterdam Alexander vastbesloten om haar duurzaamheidsambities scherp te stellen en haar impact te vergroten. Het 5-jarig jubileum markeert dan ook een belangrijk moment om duurzaamheid in de regio nog meer te bevorderen en benadrukt dat samenwerking en participatie essentieel zijn voor een groenere en schonere toekomst.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met programmamanager Carola Kalishoek – carola@greenbusinessclub.nl

Over Green Business Club Rotterdam Alexander:
Green Business Club Rotterdam Alexander is een dynamische samenwerking van bedrijven en organisaties die zich richten op duurzaamheid en lokale impact in Rotterdam Alexander. De club verbindt partijen en creëert een vruchtbare voedingsbodem voor duurzame projecten en initiatieven gericht op afvalvermindering, energietransitie en mobiliteitsverbeteringen, met als doel een groenere toekomst voor de regio te bevorderen.