11 gebieden slaan handen ineen voor versneld energie besparen

Vijf kantoorgebieden in de Metropool Regio Amsterdam (MRA) zijn druk bezig met versneld energie te besparen. Naast BIZ Knowledge Mile, GBC Sloterdijken, GBC Zuidas en Zuidoost is ook Almere gestart met de aanpak. Uiteraard houdt het niet op buiten de MRA: meerdere lokale GBC’s werken hard aan energie (besparende) projecten. GBC NL heeft een subsidie vanuit de Energiebespaarcoalitie van het Ministerie BZK toegekend gekregen om de versneld energieaanpak uit te rollen naar 6 landelijke GBC’s. Dankzij deze subsidie zijn ook GBC’s Fascinatio, Gelderse poort, Bunnik, Utrecht, Den Haag Beatrixkwartier en Den Bosch Spoorzone sinds januari 2023 druk bezig met de versneld energie besparen aanpak.

De noodzaak om energie te besparen was al hoog met het oog op de klimaatcrisis, de stijgende energieprijzen, groeiende ambities om in 2030 energieneutraal of Paris Proof te zijn maar daar kwam vorig jaar ook de aanval van Rusland op Oekraïne bij. Dit laatste was aanleiding voor het ontstaan van een actienetwerk binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) met verschillende focusgebieden om versneld energie te besparen, de kantoorgebieden zijn daar een van. Green Business Club (GBC) Zuidas en GBC Sloterdijken hebben hierin een trekkersrol en werkten een conceptplan uit hoe versneld energie te besparen en hoe kantoorgebieden verantwoordelijkheid laten zien. Binnen de MRA zijn ook BIZ Knowledge Mile en verschillende bedrijven uit Zuidoost betrokken.

De 6 landelijke GBC’s buiten de MRA maken gebruik van de drietrapsaanpak die binnen de MRA is ontwikkeld. Daar wordt dit plan van aanpak voor collectieve quick wins binnen de kantoorgebieden gesteund middels een subsidie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Deze aanpak bestaat uit drie onderdelen:

1) Lichten uit

Energiebesparing begint bij het voorkomen van verspilling; onnodig brandende lichten is hier een zichtbaar voorbeeld van. GBC Zuidas trapte af met Zuidas doet het licht uit en maakte indrukwekkende beelden van het gebied. Verschillende bedrijven committeerden zich. De lichten uit is makkelijker gezegd dan gedaan door vele stakeholders, het ontbreken van technische oplossing of letterlijk de knop niet kunnen vinden. Veel bedrijven worden benaderd om mee te doen; een donkere Zuidas realiseer je samen. Ook GBC Sloterdijken omarmt de ambitie en is bezig met een nulmeting. BIZ Knowledge Mile startte 21 december 2022 met Knowledge Mile doet het licht uit. In Amsterdam Zuidoost is de campagne in de maak en Almere lanceerde in februari de campagne. Ook GBC Eindhoven Spoorzone, GBC Utrecht Centraal, GBC Rotterdam Centraal, GBC Den Haag en GBC Fascinatio in Capelle a/d IJssel zich in voor het uitdoen van de lichten buiten kantoortijden. ABN AMRO deelde tijdens een online kennissessie hoe zij hun hoofdkantoor donker kreeg.

2) Échte impact: klimaatsystemen duurzamer instellen

Hoewel ook het voorkomen van onnodige brandende verlichting zorgt voor energiebesparing, valt de echte impact te maken door aanpassingen aan de klimaatsystemen. Kan de temperatuur in de winter omlaag en – belangrijker nog voor kantoorgebouwen – in de zomer omhoog? Valt er winst te behalen door systemen ’s nachts en in het weekend aan te passen? De aanpak stimuleert bedrijven hier maatregelen in te nemen en faciliteert kennisdeling tussen organisaties hoe dit (intern) voor elkaar te krijgen, zoals bijvoorbeeld ING. De vijf gebieden uit de MRA én nog eens zes Green Business Clubs elders in het land werken aan een gezamenlijke aanpak en campagne.

3) Inzicht ontbreekt: routekaarten naar Paris Proof

Bij gebouwen ontbreekt het aan inzicht in daadwerkelijk verbruik, zeker in het geval van bedrijfsverzamelgebouwen. Daarnaast kan de aanwezigheid van duurzame techniek, een BREEAM In-Use certificering op de pijler assett en het hebben van relatief goede labels zorgen voor energie-efficiëntie op papier, resulteren in niet-gevoelde urgentie bij gebouweigenaren en -gebruikers. Bovendien zegt deze energie-efficiëntie op papier nog niets over de daadwerkelijke prestatie. Door het maken van routekaarten van kantoorgebouwen, wordt inzichtelijk gemaakt welke informatie ontbreekt, hoe er op de korte termijn energie bespaard wordt en wat de route is richting Paris Proof in 2030. Er zijn anno november 2023 bijna 30 routekaarten opgeleverd.

Meer informatie

Wil je meer weten over de aanpak om versneld energie te besparen? Neem contact op met projectmanager Lara Jongejans via lara@greenbusinessclub.nl.

Meer weten over het actienetwerk 15% GasTerug, haar manier van werken, de deelnemers, verschillende acties die plaatsvinden en concrete bespaartips? Kijk op ikzetookdeknopom.nl.

Kijk onderstaande video waarin Lara meer vertelt over deze energieaanpak bij de 6 lokale GBC’s bij het EZK-evenement van maandag 23 januari!

Bekijk onderstaand de nachtelijke beelden van de verschillende lokale GBC’s!

Amsterdam Sloterdijken

Amsterdam Zuidas

Amsterdam Zuidoost 

Arnhem Gelderse Poort

Bunnik

Den Bosch Spoorzone

Den Haag Beatrixkwartier

Fascinatio

Rotterdam

Utrecht Centraal