Gepost door Green Business Club Utrecht Centraal
2023/10/06 geplaatst in Circulair

Van Afval naar product: GBCU Café brengt inspiratie

Op 5 oktober vond het GBCU Café plaats, waarbij bedrijven hun inspanningen en inzichten deelden over hoe je afvalstromen binnen je kantoor/organisatie kunt omzetten naar producten. De bijeenkomst bood een platform voor inspirerende sprekers en bedrijven die zich hiermee bezighouden. Ook vertelden studenten van Hogeschool Utrecht en ROC over hun ontwikkelingen binnen de Circulair Product Challenge.

Circulair Product Development
Eén van de sprekers was Jan Willem Dik van Beacon, een bedrijf dat zich toelegt op het begeleiden van productinnovatie. Beacon richt zich op de innovatie van nieuwe producten met één duidelijk doel: ervoor zorgen dat klanten er blij van worden. Dit streven gaat hand in hand met de overgang naar een circulaire economie, waarbij materialen worden teruggewonnen en hergebruikt. De focus ligt op het creëren van waarde, zowel op productniveau als op bedrijfsniveau.

Om waardevernietiging te voorkomen, worden verschillende strategieën toegepast, waaronder recyclen. Dit valt onder de “R-Strategies”, waarbij wordt nagedacht over heroverwegen, reduceren, hergebruiken, recyclen en herstellen van materialen.

Circulaire verbouwing
Er is urgentie om aan de slag te gaan met duurzame materiaalinzet in de bouw, maar hoe? Ruud van der Stoop vertelde over de circulaire aanpak van Rabobank voor de verbouwing van hun hoofdkantoor.

Het renoveren van grote panden met behoud van bestaande materialen en het opknappen van meubilair draagt bij aan waardebehoud en minimaliseert de impact op het milieu. Hij benadrukte de circulaire interventies die de Rabobank heeft toegepast, zoals het gebruik van secundaire materialen zoals gerecycled beton en isolatiemateriaal. De nadruk lag op het minimaliseren van milieu-impact en het opstellen van materiaalpaspoorten om hergebruik te bevorderen.

Circulariteit is niet altijd (direct) zichtbaar. De interne communicatie voegt waarde toe om de transitie naar circulariteit te bevorderen. Zo zijn er QR-codes te vinden bij verschillende circulaire initiatieven in het kantoor die meer informatie meegeven.

Verduurzaming in de spoorwegsector
ProRail levert een materiaalintensief product en zoekt naar meerdere manieren om de milieu-impact daarvan te verbeteren. Katja Nelissen nam de aanwezigen mee in het duurzaamheidsbeleid van ProRail en de uitdagingen die ze tegenkomen in de praktijk. Zo geeft ProRail invulling aan de strategie naar klimaatneutrale en circulaire infraprojecten, in samenwerking met andere overheden. Dit wordt vertaald naar onder andere hergebruik. Circulair renoveren, zoals het verlengen van de levensduur van treinen, draagt bij aan duurzaamheid en pakt de grondstoffencrisis aan. 

Circulair Product Challenge
Ten slotte werden de inspanningen van studenten van de Hogeschool Utrecht en ROC in de Circulair Product Challenge besproken. Ze worden de komende tijd uitgedaagd om oplossingen te vinden voor het recyclen van reststromen van Douwe Egberts, zoals koffieresidu en luchtfilters. De uitdaging is om deze reststromen een circulaire bestemming te geven en bij te dragen aan duurzaamheid.

Al met al bood het GBCU Café een inspirerend platform voor bedrijven en experts om hun inzichten en inspanningen te delen bij de overgang van afval naar waardevolle producten en het bevorderen van een circulaire economie. Wil je meer weten? Neem contact op met Tirsa van der Laan via tirsa@greenbusinessclub.nl.