Gepost door Green Business Club - Eindhoven

Uitgebreid jaarplan gepresenteerd tijdens participantenbijeenkomst

Green Business Club Eindhoven Spoorzone werkt met tweeëntwintig participanten aan de verduurzaming van de Spoorzone. In 2021 staan kennisdeling en organisatie van concrete projecten centraal.

Tijdens de participantenbijeenkomst op 11 februari 2021 heette Robert Koolen, voorzitter GBC Eindhoven Spoorzone en directeur duurzame ontwikkeling bij Heijmans, twee nieuwe participanten welkom in het netwerk, namelijk Strijp-T en Weebers Vastgoed Advocaten.
Daarnaast werd teruggeblikt op 2020 en kon worden vastgesteld dat de projectgroepen Energie, Mobiliteit, Circulaire Economie&Materialen en Leefbaarheid&Sociale Duurzaamheid goed zijn opgestart en dat in 2021 ambitieuze projecten op de agenda staan, zoals het onderzoek naar afvalstromen in het gebied, opstart van emissievrije stadslogistiek en de ontwikkeling van een routekaart naar een energieneutraal gebied. Zichtbare projecten zijn de installatie van de Brainpoort Stationsgebied in juni en de uitreiking van de GBC Award Eindhoven in november. Over beide projecten volgt later meer informatie.

De inhoud vormt de basis van Green Business Club, dus de participanten werd input gevraagd op de plannen rondom de Internationale Knoop XL. Gemeente Eindhoven vertelde hoe de komende jaren er uit gaan zien en hoe bijvoorbeeld groen en klimaatadaptatie een grote rol krijgen in de ontwikkeling van de Spoorzone. De gemeente roept bedrijven op deel te nemen aan de gesprekken over het gebied die tot de zomer 2021 plaatsvinden.

Daarnaast deelde Holla Advocaten kennis over de regelgeving rondom energie die van kracht wordt de komende tijd. Zo moeten op 1 januari 2023 alle kantoorpanden minimaal energielabel C hebben en bouwt dit tot 2030 op tot energielabel A. Daarnaast werd vooruitgekeken naar de warmtewet en omgevingswet en wat dit betekent voor bedrijven in de Spoorzone. Samenwerking is hier bij essentieel.

Bent u actief in Eindhoven Spoorzone en benieuwd hoe u kunt aansluiten bij Green Business Club? Mail naar Tijmen Jansen, programmamanager.