Gepost door Green Business Club - Rotterdam Centrum
2022/02/15 geplaatst in Mobiliteit

Toekomst van mobiliteit in Rotterdam Centrum

Rotterdam Central District (RCD) en Green Business Club Rotterdam Centrum (GBC RC) organiseerden donderdag 10 februari 2022 een live bijeenkomst om met leden en participanten in gesprek te gaan over de toekomst van mobiliteit in Rotterdam Centrum.

Mobiliteit Rotterdam Centrum
Mobiliteit binnen Rotterdam Centrum gaat de komende jaren flink veranderen. De Gemeente Rotterdam gaat in het Rotterdamse en de mobiliteitsaanpak uit van een afname van het autogebruik en zet in op een andere vorm van mobiliteit en efficiënter gebruik van de buitenruimte. Zo is de aanwezigheid van (deel)mobiliteitsaanbieders in de stad al toegenomen. Maar hoe kunnen we gezamenlijk, met alle betrokken partijen, ervoor zorgen dat we de openbare ruimte beter gebruiken en fijner maken voor iedereen zonder de bereikbaarheid en functionaliteit te verliezen?

Programma
Tijdens de bijeenkomst kwamen daarom Maarten van Biezen van het Rotterdams Klimaatakkoord, Lara Severin van Zuid-Holland Bereikbaar (voorheen De Verkeersonderneming), Jos Streng van de Gemeente Rotterdam over Zero Emissie Stadslogistiek en Allessandro Ghitti van deelmobiliteit aanbieder Amber aan het woord en deelden hun visie en ideeën over mobiliteit in Rotterdam Centrum.

Gebiedsgerichte aanpak
Uit de presentaties en vragen vanuit het publiek kwam duidelijk naar voren dat een gebiedsgerichte aanpak met alle betrokken partijen niet alleen een win-win zou opleveren, maar zelfs essentieel is voor een fijn, functioneel en bereikbaar Rotterdam Centrum. Oplossingen zijn vooral te vinden in samenwerkingen. Samenwerkingen om te zorgen dat men de auto laat staan tussen NS, RET en aanbieders deelmobiliteit. Samenwerkingen met ‘buren’ en/of mede-pand genoten als het gaat om logistieke stromen, zoals afvalverwerking, duurzaam inkopen en hubs buiten de stad. En wat je zelf kunt doen? Aansluiten bij de Klimaatalliantie, je leveranciers selecteren op duurzame bedrijfsvoering, je bestelgedrag aanpassen of zoals Jos Streng voorstelde: vaker koud douchen!

RCD, GBC RC en de Gemeente Rotterdam willen graag als faciliterende partijen optreden om deze samenwerkingen tot stand te laten komen en leden en participanten zo goed mogelijk hierin te helpen. Zo heeft bijvoorbeeld de Gemeente Rotterdam subsidieregelingen beschikbaar, GBC RC data van poortonderzoeken met betrekking tot logistieke stromen en RCD de community en het netwerk om elkaar te verbinden.

Aanwezige partijen
Tijdens de bijeenkomst waren naast de organisatoren en sprekers, vertegenwoordigers aanwezig van:
• NS
• RET
• ABN Amro
• Postillion Hotels/WTC
• Houthoff
• USD Rotterdam
• Gemeente Rotterdam
• Arcadis
• Brink
• Savills
• Spaces
• Eurekon
• Van der Stap Notarissen
• ParkingYou

Vervolg
Duidelijk was dat het onderwerp ‘Mobiliteit’ in Rotterdam Centrum hoog op de agenda staat en dat deze bijeenkomst slechts het begin is van het zoeken naar gerichte oplossingen met elkaar. GBC RC deelt binnen de projectgroep Mobiliteit & Logistiek alle informatie die naar voren kwam en besproken is, met haar participanten en de gebiedsgerichte aanpak verder uitwerken. Welke vervolgens ook met het RCD verder opgepakt worden.

Een geslaagde bijeenkomst waarbij het live bij elkaar komen echt een meerwaarde was!

Meer informatie
Heb je vragen of wil je meer informatie hierover? Neem dan contact op met Marjon Uyterlinde, programmamanager GBC RC via marjon@greenbusinessclub.nl