Gepost door Green Business Club - Beatrixkwartier
2024/03/27 geplaatst in Mobiliteit

Team van Honours studenten aan de slag met duurzame mobiliteit en ruimtegebruik

Het Beatrixkwartier in Den Haag staat voor de uitdaging om te voldoen aan de mobiliteitsbehoeften van zijn gebruikers, terwijl het ook in lijn blijft met de doelstellingen van het Klimaatakkoord. In een unieke samenwerking werkt het LDE Bachelor Honours Programma ‘Duurzaamheid’ samen met RVO & Green Business Club Den Haag Beatrixkwartier om innovatieve mobiliteitsstrategieën te ontwikkelen die duurzaamheid en efficiëntie bevorderen.

Dit programma, een initiatief van de Honours Academies van de Universiteit Leiden, de Technische Universiteit Delft, de Erasmus Universiteit Rotterdam en het LDE Centrum voor Duurzaamheid, heeft als doel studenten uit diverse achtergronden te voorzien van interdisciplinaire kennis om bij te dragen aan een duurzame samenleving. Met een focus op design thinking en systematische benaderingen, worden studenten uitgedaagd om oplossingen te ontwerpen voor complexe vraagstukken, zoals mobiliteit in stedelijke gebieden. In aanloop naar de uitdagingen leren studenten over duurzaamheid, verkennen zij systeemdenken, bespreken zij een scala aan ontwerpmethoden voor systeemtransities, sociale, gouvernementele en milieuveranderingen en debatteren zij over hoe we mondiale duurzaamheidstransities kunnen versnellen.

Uitdagingen
De uitdaging waar studenten aan werken, is niet alleen gericht op het vinden van een oplossing, maar op het begrijpen van het probleem zelf. Door middel van de dubbele diamantbenadering en diverse methoden van design thinking, verkennen studenten de behoeften van verschillende belanghebbenden, zoals de overheid, ontwikkelaars, eigenaars, huurders en openbare gebruikers.

“We hopen dat deze jonge groep ons bij de RVO- Green Business Club Den Haag Beatrixkwartier oplossingen kan bieden vanuit hun eigen perspectief” – Chris Steensma | coördinator Duurzaamheid RVO.

We zijn niet op zoek naar implementatieopdrachten waarbij van tevoren duidelijk is wat voor soort ontwerp het moet zijn. In plaats daarvan moeten studenten de kans krijgen om een beter begrip te ontwikkelen van het probleem dat moet worden opgelost en de vrijheid hebben om een oplossingsrichting te kiezen die aansluit bij hun begrip van het probleem op basis van hun eigen onderzoek. Studenten worden begeleid door docenten, maar bepalen zelf de details van hun aanpak, gebaseerd op de aard van de uitdaging en wat ze tijdens het proces leren. Deze benadering leidt dus tot een verkennend, experimenteel en iteratief proces.

Uiteindelijk ontwerpen de studenten een prototype voor een oplossing, bijvoorbeeld een set of mix van beleidsmaatregelen, interventies en/of productvervangingen. Deze oplossing wordt overgedragen aan de eigenaar van de uitdaging met een presentatie en een rapport.

“Vorige week waren de studenten in Den Haag en hebben het gebied en het aantal vervoersbewegingen kunnen aanschouwen. Wij zijn benieuwd met welke oplossingen de studenten komen” – Peter van Boven | projectbegeleider RVO!

Meer informatie
Wil je meer weten hierover? Neem contact op met Chris Steensma (RVO) via chris.steensma@rvo.nl.